Matendo ya Mitume 1:21-26 (Acts)
28-09-2021
Mtangulize Mungu katika maamuzi yako yote. Put God first in all your decisions. /Heri Buberwa.
Kumbukumbu la Torati 30:15-20 (Deutoronomy)
27-09-2021
Uchaguzi wa Busara. [Choosing wisely.] /Heri Buberwa
Hesabu 14:18-19
25-09-2021
Twende mbele za Mungu kwa toba; atatusamehe. /Heri Buberwa
Isaya 57:16-19 (Isaiah)
24-09-2021
Tubu dhambi zako; Mungu wa huruma anasamehe na kutuponya. Repent of your sins; The God of mercy forgives and heals us. /Heri Buberwa.
Hosea 11:8-11
23-09-2021
Mungu wetu ni mwenye huruma. Our God is a merciful God.
Kutoka 3:7-10
21-09-2021
Tukimlilia Bwana anasikia na yuko tayari kutusaidia. If we cry out to the Lord, He hears and is ready to help us. /Heri Buberwa
Mwanzo 19:15-22 (Genesis)
20-09-2021
Mungu ni mwenye huruma. God is merciful. /Heri Buberwa
Yeremia 11:18-23
18-09-2021
Mungu akiwa nasi, tuko salama. / Heri Buberwa.
Isaya 41:11-13 (Isaiah)
17-09-2021
Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. God is our refuge and strength. /Heri Buberwa
Yeremia 30:10-11 (Jeremiah)
16-09-2021
Ahadi ya Mungu kwetu ni wokovu kwa kila aaminiye. God's promise to us is salvation for everyone who believes. /Heri Buberwa.

Pages