Mathew 12:30
23-06-2021
Jesus says, there are no neutral hearts to those who are in Him. Yesu anasema kuwa, hakuna mioyo iliyo vuguvugu kwa wale walio ndani yake. /Pastor J Mlaki.
Ezekiel 37:20-22
22-06-2021
The Lord Jesus Christ wants His people to be united. Bwana Yesu Kristo anataka watu wake waishi katika umoja. /Pastor J. Mlaki.
Romans 15:1-6 (Warumi)
21-06-2021
God desires His people to love each other and walk in harmony. Mungu anapenda watu wake wapendane na kuenenda katika umoja. /Pastor J Mlaki.
Luka 17: 31-37
19-06-2021
Uwe tayari kwa kuja kwa ufalme wa Mungu. Be ready for the coming of the kingdom of God. /C. Swai, Elder
Matthew 4:18-22 (Mathayo)
17-06-2021
Jesus desires that we follow Him. Yesu anapenda tumfuate yeye. /Pastor J Mlaki
Acts 17:24-29 (Matendo)
16-06-2021
We need to respond to the call of God seeking the lost. Tunahitaji kuitikia wito wa Mungu kutafuta waliopotea. /Pastor J Mlaki.
Ezekiel 44:1-12
15-06-2021
Are you sure that the vine you are connected in is the proper one? Una hakika umeunganishwa na mzabibu wa kweli? / Pastor J. Mlaki
John 5:22-24 (Yohana)
14-06-2021
Jesus Christ has pronounced us redeemed by His own, precious blood. Yesu Kristo ametuhakikishia ukombozi kwa damu yake ya thamani. ../Pastor J. Mlaki
Yoshua 24:19-24 (Joshua)
12-06-2021
Je, unamtumikia Mungu kweli bila kuchanganya na ‘miungu’ wengine. Are you truly serving God without mixing with Him other ‘gods’. /C. Swai, Elder
Mathayo 5:1-3  (Mathew 5:1-3)
11-06-2021
Tujione maskini kwa  maana ya kwamba tunamhitaji Yesu Kristo wakati wote. Let us see ourselves as poor in the sense that we need Jesus Christ all the time. /Heri Buberwa

Pages