Matangazo ya Usharika tarehe 28 Januari 2024

MATANGAZO YA USHARIKA 

TAREHE 28 JANUARI, 2024

SIKU YA BWANA YA 9 KABLA YA PASAKA

NENO LINALOTUONGOZA NI

WOKOVU WETU NI KWA NEEMA

1. Tunawakaribisha wote tumwabudu Mungu wetu katika Roho na kweli. 

2. Wageni: Hakuna Mgeni aliyetufikia kwa cheti.

3.Matoleo ya Tarehe 21/01/2024

Tunamshukuru Mungu aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali alizotupa kwa kazi yake.

NAMBA YA SADAKA KWA NJIA YA MTANDAO:

0757 391174 - KKKT AZANIA FRONT