1 Petro 5:5-7
29-08-2022
Iweni wanyenyekevu./Heri Buberwa.
Mwanzo 6:12-22
25-08-2022
Tutumie vizuri nafasi tuliyopewa/ Heri Buberwa
Esta 4:14-17
24-08-2022
Tutumie vizuri nafasi tuliyopewa./ Heri Buberwa.
Habakuki
23-08-2022
Tutumie vizuri nafasi tuliyopewa./ Heri Buberwa.
Luka 4:38-43
22-08-2022
Tutumie vizuri nafasi tuliyopewa./ Heri Buberwa.
1 Samweli 15:10-23
20-08-2022
Hekima ituingizayo mbinguni. / Heri Buberwa.
Tito 1:5-9
19-08-2022
Hekima ituingizayo mbinguni. /Heri Buberwa.
2 Timotheo 3:1-9
18-08-2022
Hekima ituingizayo mbinguni./ Heri Buberwa.
Mathayo 13:44-45
17-08-2022
Hekima ituingizayo mbinguni/ Heri Buberwa.
2Timotheo 2:14-19
16-08-2022
Hekima ituingizayo mbinguni./ Heri Buberwa

Pages