Date: 
11-10-2018
Reading: 
John 9:24-34 (Yohana 9:24-34)

THURSDAY 11TH OCTOBER 2018 MORNING                               

John 9:24-34 New International Version (NIV)

24 A second time they summoned the man who had been blind. “Give glory to God by telling the truth,” they said. “We know this man is a sinner.”

25 He replied, “Whether he is a sinner or not, I don’t know. One thing I do know. I was blind but now I see!”

26 Then they asked him, “What did he do to you? How did he open your eyes?”

27 He answered, “I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too?”

28 Then they hurled insults at him and said, “You are this fellow’s disciple! We are disciples of Moses! 29 We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don’t even know where he comes from.”

30 The man answered, “Now that is remarkable! You don’t know where he comes from, yet he opened my eyes. 31 We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will.32 Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. 33 If this man were not from God, he could do nothing.”

34 To this they replied, “You were steeped in sin at birth; how dare you lecture us!” And they threw him out.

The Jewish religious leaders were spiritually blind. They were not willing to see the truth and to hear the testimony of the man whom Jesus had healed.  They were prejudiced against Jesus and didn’t want to believe anything good about Him.

Pray that God opens your eyes to see the truth.

ALHAMISI TAREHE 11 OKTOBA  ASUBUHI                  

YOHANA 9:24-34

24 Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, Mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. 
25 Basi yule mtu akajibu, Kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. 
26 Basi wakamwambia, Alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? 
27 Akawajibu, Nimekwisha kuwaambia, wala hamkusikia; mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? 
28 Basi wakamshutumu, wakasema, Wewe u mwanafunzi wake yule; sisi tu wanafunzi wa Musa. 
29 Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa; bali yule hatujui atokako. 
30 Yule mtu akajibu, akawaambia, Hii ni ajabu! Kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho! 
31 Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo. 
32 Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu, ambaye alizaliwa hali hiyo. 
33 Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lo lote. 
34 Wakajibu, wakamwambia, Ama! Wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. 
 

Viongozi wa dini wa Kiyahudi hawakutaka kusikia ukweli. Walikuwa vipofu kiroho. Hawakutaka kusikia ushuhuda wa mgonjwa ambaye aliponywa na Yesu. Hawakutaka kuamini kwamba Yesu ni mwema.

Omba Mungu akufungue macho yako ya kiroho uone ukweli.