Date: 
19-10-2018
Reading: 
1 Samuel 13:8-14

FRIDAY 19TH OCTOBER 2018

1 Samuel 13:8-14 New International Version (NIV)

He waited seven days, the time set by Samuel; but Samuel did not come to Gilgal, and Saul’s men began to scatter. So he said, “Bring me the burnt offering and the fellowship offerings.” And Saul offered up the burnt offering. 10 Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him.

11 “What have you done?” asked Samuel.

Saul replied, “When I saw that the men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Mikmash, 12 I thought, ‘Now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord’s favor.’ So I felt compelled to offer the burnt offering.”

13 “You have done a foolish thing,” Samuel said. “You have not kept the command the Lord your God gave you; if you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. 14 But now your kingdom will not endure; the Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord’s command.”

When faced with challenges and our prayers are not answered in the expected time, we should not find our own ways. Seek God's counsel though his words and the Holy Spirit. Pray that God helps you to persevere while waiting on his promise.

IJUMAA TAREHE 19 OCTOBER 2018

1SAMWEL 13:8-14

8 Akangoja siku saba, kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samweli lakini Samweli hakuja Gilgali; na hao watu wakatawanyika mbali naye.
9 Sauli akasema, Nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa.
10 Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe! Samweli akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu.
11 Samweli akasema, Umefanya nini? Naye Sauli akasema, Ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa; nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi;
12 basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana; kwa hiyo nalijishurutisha, nikatoa sadaka ya kuteketezwa.
13 Naye Samweli akamwambia Sauli, Umefanya upumbavu; hukuishika amri ya Bwana, Mungu wako, aliyokuamuru; kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele.
14 Lakini sasa ufalme wako hautadumu; Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru.

Tunakabiliwa na changamoto na sala zetu hazijibiwi kwa wakati uliotarajiwa, hatupaswi kutafuta njia zetu wenyewe. Tafute ushauri wa Mungu kupitia maneno yake na msaada wa Roho Mtakatifu. Omba kwamba Mungu atakusaidie kuhimili wakati wa kusubiri ahadi zake.