Date: 
24-04-2017
Reading: 
Isaiah 33:13-24 (NIV)

MONDAY 24TH APRIL 2017 MORNING                                     

Isaiah 33:13-24   New International Version (NIV)

13 You who are far away, hear what I have done;
    you who are near, acknowledge my power!
14 The sinners in Zion are terrified;
    trembling grips the godless:
“Who of us can dwell with the consuming fire?

    Who of us can dwell with everlasting burning?”
15 Those who walk righteously
    and speak what is right,
who reject gain from extortion

    and keep their hands from accepting bribes,
who stop their ears against plots of murder

    and shut their eyes against contemplating evil—
16 they are the ones who will dwell on the heights,
    whose refuge will be the mountain fortress.
Their bread will be supplied,

    and water will not fail them.

17 Your eyes will see the king in his beauty
    and view a land that stretches afar.
18 In your thoughts you will ponder the former terror:
    “Where is that chief officer?
Where is the one who took the revenue?

    Where is the officer in charge of the towers?”
19 You will see those arrogant people no more,
    people whose speech is obscure,
    whose language is strange and incomprehensible.

20 Look on Zion, the city of our festivals;
    your eyes will see Jerusalem,
    a peaceful abode, a tent that will not be moved;
its stakes will never be pulled up,

    nor any of its ropes broken.
21 There the Lord will be our Mighty One.
    It will be like a place of broad rivers and streams.
No galley with oars will ride them,

    no mighty ship will sail them.
22 For the Lord is our judge,
    the Lord is our lawgiver,
the Lord is our king;

    it is he who will save us.

23 Your rigging hangs loose:
    The mast is not held secure,
    the sail is not spread.
Then an abundance of spoils will be divided

    and even the lame will carry off plunder.
24 No one living in Zion will say, “I am ill”;
    and the sins of those who dwell there will be forgiven.

The Prophet Isaiah reminds us to humble ourselves before God. Let us not take sin lightly. Let us turn from evil. Let us thank God who is our King. Let us worship Him.

JUMATATU TAREHE 24 APRILI 2017 ASUBUHI                      

ISAYA 33:13-24

13 Sikieni, ninyi mlio mbali, niliyoyatenda; na ninyi mlio karibu, kirini uweza wangu. 
14 Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa; tetemeko limewashika wasiomcha Mungu; Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao; ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? 
15 Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili; ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma; akung'utaye mikono yake asipokee rushwa; azibaye masikio yake asisikie habari za damu; afumbaye macho yake asitazame uovu. 
16 Huyu ndiye atakayekaa juu; majabali ni ngome yake; atapewa chakula chake; maji yake hayatakoma. 
17 Macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake, yataona nchi iliyoenea sana. 
18 Moyo wako utatafakari hofu ile; Yuko wapi yeye aliyehesabu? Yuko wapi yeye aliyeupima ushuru? Yuko wapi yeye aliyeihesabu minara? 
19 Hutawaona watu wale wakali; watu wa maneno magumu usiyoweza kuyafahamu; wenye lugha ya kigeni usiyoweza kuelewa nayo. 
20 Angalia Sayuni, mji wa sikukuu zetu; macho yako yatauona Yerusalemu umekuwa kao la raha; hema isiyotanga-tanga; vigingi vyake havitang'olewa, wala kamba zake hazitakatika. 
21 Bali huko Bwana atakuwa pamoja nasi, mwenye adhama; mahali penye mito mipana na vijito, pasipopita mashua na makasia yake; wala hapana merikebu ya vita itakayopita hapo. 
22 Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu; Bwana ndiye mfanya sheria wetu; Bwana ndiye mfalme wetu; ndiye atakayetuokoa. 
23 Kamba zako zimelegea; hawakuweza kukaza sana shina la mlingoti wao; hawakuweza kulikunjua tanga; ndipo mapato ya mateka yaligawanywa, hata wachechemeao walipata mateka. 
24 Wala hapana mwenyeji atakayesema, Mimi mgonjwa; watu wakaao humo watasamehewa uovu wao.

Nabii Isaya anatukumbusha kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Tusifikiri Mungu haoni dhambi. Tuache maovu na tuwe na matendo mema. Pia tumtegemee Mungu. Mungu ni Mfalme wa Wafalme na anastahili heshima yote. Tumtii na tumtegemee.