1Corinthians 3:1-9
27-01-2021
In God's work, we are only servants. Katika kazi ya Mungu, sisi ni watumishi tu../Pastor J. Mlaki
Exodus 20:18-26
26-01-2021
God has a good plan and purpose for you. Mungu ana mpango na kusudi jema kwa ajili yako.../Pastor J. Mlaki
Exodus 34:29-35 (Kutoka 34:29-35)
25-01-2021
Nuru ya Mungu hung’aa kupitia watu wenye imani. The light of God shines through people of Faith.../Pastor J Mlaki
Hebrews 6:1-8
16-01-2021
God is the one who saves. Mungu ndie anayeokoa.. /Pastor J. Mlaki
Hebrews 6:1-8
16-01-2021
God is the one who saves. Mungu ndie anayeokoa.. /Pastor J. Mlaki
Romans 6:12-14 
15-01-2021
We must decide how we will live our lives as Christians. Tunapaswa kuamua namna ya kuishi maisha yetu kama Wakristo.../Pastor J. Mlaki
Mark 16:14-18
13-01-2021
How have you personally responded to the call of the Great Commission? Je, wewe umeitikia kwa namna gani wito wa Yesu Kristo wa kuihubiri Injili? ../Pastor J Mlaki
1 PETER 2:9-10
08-01-2021
Christians have access to God through Jesus Christ. Mkristo amepewa kibali cha kuwasiliana na Mungu kupitia Yesu Kristo. ../Pastor J. Mlaki
John 8:12-14 (Yohana 8:12-14)
06-01-2021
Jesus came to open our eyes to the truth. Yesu alikuja kufungua macho yetu ili tuone ile kweli.../Pastor J. Mlaki
Romans 8:37-39
05-01-2021
In all things we are victorious. Katika mambo yote sisi ni washindi. ../Pastor J. Mlaki.

Pages