Proverbs 21:1-7 (Mithali 21:1-7)
25-02-2020
Remember that the Lord judges our motives. Kukumbuka kuwa Bwana huipima mioyo yetu..../Pastor J Mlaki
Matthew 10:1-15
20-02-2020
Embrace the message of Christ and escape the wrath to come. Tuupokee ujumbe wa neno lake Kristo ili tuiepuke ile hukumu ijayo..../Pastor J Mlaki
John 8:31-36 (Yohana 8:31-36)
19-02-2020
Without Jesus, we live as slaves. Pasipo Yesu, tunaishi kama watumwa..../Pastor J Mlaki
Matthew 24:32-35
18-02-2020
Are you ready for Christ’s return? Je, uko tayari kumpokea Kristo ajapo mara ya pili? ..../Pastor J Mlaki
Mark 4:1-9  (Marko 4:1-9
17-02-2020
God’s grace is for everyone. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote. ../Pastor J Mlaki
Joshua 2:1-7
13-02-2020
God can use anybody for his glory. Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa utukufu wake..../Pastor J Mlaki.
Matthew 20:1-16
12-02-2020
God can use anybody for his work. Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa kazi yake..../Pastor J Mlaki
Mark 8:22-26 (Marko 8:22-26)
11-02-2020
Let God be your strength in times of trouble. Mungu awe kimbilio lako wakati wa shida. ../Pastor J. Mlaki
Jeremiah 15:19-21
10-02-2020
God promises only to deliver us from our enemies. Mungu ameahidi kutuokoa dhidi ya adui zetu../Pastor J. Mlaki
1 Samuel 12:20-25
07-02-2020
God forgives His people. Mungu anasamehe watu wake..../Pastor J Mlaki

Pages