Ezikiel 36:22-28
18-01-2020
The human heart is the center of personality. Moyo wa binadamu ndio asili ya utu wake. {Pastor J Mlaki}
Mark 1:8-11
17-01-2020
Jesus is the Son of God. Yesu ni Mwana wa Mungu. ..Pastor J. Mlaki
Acts 10:44-48 [Matendo 10:44-48]
16-01-2020
The Holy Spirit's presence was the evidence that opened the way for baptism. Kushuka kwa Roho Mtakatifu kulifungua njia ili watu wabatizwe...{Pastor J.Mlaki}
Romans 6:1-11
15-01-2020
By God’s grace we have been united with Christ. Kwa neema ya Mungu tumeunganishwa na Kristo..../Pastor J Mlaki
Acts 22:6-10 (Matendo 22:6-10)
14-01-2020
We are saved by Grace. Tunaokolewa kwa neema. {Pastor Joseph Mlaki}
Acts 16:31-34 (Matendo 16:31-34)
13-01-2020
Believe in Jesus Christ and have eternal life. Mwamini Yesu Kristo upate uzima wa milele..../ Pastor J Mlaki.
Mathew 13:9
10-01-2020
Receive the good word to fight evil. Pokea habari njema kushinda uovu.../Pastor J. Mlaki
2 Samuel 22:29
09-01-2020
What do you put your trust in? Je, umeweka wapi tumaini lako?
3 JOHN 1:1-12
08-01-2020
Living in Christ is living in truth. Kuishi katika Kristo ni kuishi ndani ya ukweli..../Pastor J. Mlaki
Ephesians 2:11-22
07-01-2020
Jesus brought peace and reconciliation. Yesu ameleta amani na upatanisho. /..Pastor J Mlaki

Pages