John 5:39-42
22-08-2019
Jesus is the Messiah. Yesu ndiye Mesiya. {Pastor P Chuwa}
Mark 9:38-43 (Marko 9:38-43)
20-08-2019
Be careful not to do anything bad to cause another person to stumble in their faith. Tuwe waangalifu tusitende ya kuwakwaza wengine katika imani yao. {Pastor P Chuwa}
Deutoronomy 15:18-20
19-08-2019
When you are satisfied with life, do not forget your God. Unapokuwa umeridhika na maisha yako, usimsahau Mungu.
John 5:18-21
17-08-2019
Baptism gives you the Holy Spirit to guide you. Ubatizo unakupa Roho Mtakatifu atakayekuongoza. {Pastor P Chuwa}
2Corinthians 5:6-10
16-08-2019
Depend on Jesus for your salvation. Mtegemee Yesu kwa wokovu wako. {Pastor P Chuwa}
Matthew 7:13-14
14-08-2019
Jesus is the way to Heaven. Yesu ndio njia ya kufika Mbinguni. {Pastor P Chuwa}
John 6:37-40 (Yohana 6:37-40)
13-08-2019
Praise God for your salvation.  Mshukuru Mungu kwa wokovu wako. {Pastor P Chuwa}
Proverbs 3:21-26 (Zaburi 3:21-26)
10-08-2019
Start your day with God. Anza siku yako na Mungu. {Pastor P Chuwa}
Romans 4:1-8 (Warumi 4:1-8)
09-08-2019
We are saved by the Grace of God and not by our works. Tunaookolewa kwa neema ya Mungu na sio kwa matendo yetu. {Pastor P. chuwa}
Hebrews 12:14-16
08-08-2019
God wants us to live a Holy life. Mungu anatutaka kuishi maisha matakatifu. {Pastor P Chuwa}

Pages