Titus 3:1-3 NIV {Tito 3:1-3}
20-10-2017
We are Saved in Order to Do Good..Tumeokolewa ili kutenda mema.
1 Thessalonians 4:9-12 NIV (1Wathesalonike 4:9-12)
19-10-2017
God's love goes hand in hand with hard work. Upendo wa Mungu huenda sambamba na kufanya kazi kwa bidii. {By Pastor Mwaipopo}
3 John 1:2-4 NIV (3 Yohana 1:2-4)
18-10-2017
Success and Health are the result of knowing God...Mafanikio na Afya ni Matokeo ya Kumjua Mungu. {By Pastor Mwaipopo}
Luke 7: 36 -39 NIV (Luka 7:36-37)
16-10-2017
By the Grace of our Lord Jesus Christ, our sins are forgiven..Kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunasamehewa dhambi zetu.
1 Corinthians 9:13 NIV (1 Wakorintho 9:13)
14-10-2017
Paul shows that the altar of God has set aside special sections for the priests and their ministers. Paulo anaonesha kwamba madhabahu ya Mungu imetenga fungu maalumu kwa ajili ya makuhani na wahudumu wao. {By Pastor Mwaipopo}
Mark 7:8 NIV (Marko 7:8)
13-10-2017
We have to keep all of God's commandments...Tuna wajibu wa kushika amri zote za Mungu {By Pastor Mwaipopo}
Romans 6:15-16 NIV (Warumi 6:15-16)
12-10-2017
It is our responsibility to live a life of repentance...Ni wajibu wetu kuishi maisha ya toba. {By Pastor Mwaipopo}
John 8:31-44 NIV { Yohana 8:31-44}
11-10-2017
The life of Christ needs to be interpreted by the word of Christ. ..Maisha ya mfuasi wa Kristo yanatakiwa kutawaliwa na neno la Kristo. {By Pr Mwaipopo}
Romans 8:1-4 NIV ( Warumi 8:1-4)
10-10-2017
Jesus Christ gave his life on the cross so we can be truly free...Yesu Kristo alitoa maisha yake msalabani ili tuwe huru kweli.
Acts 15:19-22 NIV (Matendo 15:19-22)
09-10-2017
To be in Christ is to be truly free....Kuwa na Yesu nadni yako ni kuwa huru kweli kweli. { By Pr. Mwaipopo}

Pages