Matthew 7:7-12 ( Matthew 7:7-12)
29-05-2019
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa. {Pastor P Chuwa}
1 Kings 18:36-40 (1 Wafalme 18:36-40)
28-05-2019
Our God is a powerful and able God. Mungu wetu ni mwenye Nguvu na uweza. {Pastor P Chuwa}
Genesis 25:21-22 (Mwanzo 25:21-22)
27-05-2019
Take your needs to God in prayer. Peleka mahitaji yako kwa Mungu kwa maombi. {Pastor P Chuwa}
Psalm 148:1-9 (Zaburi 148:1-9)
25-05-2019
All creation praise the Lord. Viumbe vyote na vimsifu Bwana. {Pastor P Chuwa}
1 Corinthians 14:10-15 (1 Korintho 14:10-15)
22-05-2019
May our whole lives be like a song of praise which is pleasing to God. Maisha yetu yote yawe kama wimbo wa sifa kwa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Psalm 144:9-10 (Zaburi 144:9-10)
21-05-2019
Sing an new song to God. Mwimbie Mungu wimbo mpya. {Pastor P Chuwa}
Psalm 57:7-11 (Zaburi 57:7-11)
20-05-2019
God is worthy of praise. Mungu anastahili sifa. {Pastor P Chuwa}
Romans 1:18-20
18-05-2019
God reveals Himself to us in many ways. Mungu anajifunua kwetu kwa njia mbalimbali. {Pastor P Chuwa}
2 Thessalonians 3:13-15 (2 Wathesalonike 3:13-15)
17-05-2019
We do not earn our salvation by doing good works, Hatuokolewi kwa sababu ya matendo yetu mema. {Pastor P Chuwa}
1John 4:13-15 (1Yohana 4:13-15)
16-05-2019
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Kila akiriye ya kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. {Pastor P Chuwa}

Pages