Genesis 3:1-13
20-06-2020
Sin and shame breaks fellowship with God. Dhambi na aibu yake huvunja uhusiano wetu na Mungu. /Pastor J. Mlaki.
John 8:13-20 (Yohana 8:13-20)
18-06-2020
In following Jesus Christ, be ready for opposition. Ukimfuata Yesu, uwe tayari kwa upinzani. .../Pastor J Mlaki.
Matthew 16:24-27
16-06-2020
Jesus is the rock upon which to build a secure, long, and productive life. Yesu ni mwamba ambao juu yake tunaweza kujenga maisha marefu, yaliyo salama, na yenye manufaa. ../Pastor J. Mlaki
Exodus 3:11-14
13-06-2020
God can strength to the weak, wisdom to the foolish. Mungu anaweza kuwapa nguvu wanyonge, na hekima walio wajinga. ../Pastor J Mlaki.
Roman 16:25-27
12-06-2020
Jesus Christ is our strength. Yesu Kristo ni nguzo yetu. ./Pastor Joseph Mlaki.
Romans 16:17-20
11-06-2020
Believers need to be on guard against false teachers. Wakristo tunahitaji kujihadhari na mafundisho ya uongo. .../Pastor J. Mlaki
1 Corinthians 2:10-12
10-06-2020
The Holy Spirit will help you understands God's mysteries. Roho Mtakatifu anatusaidia njia za Mungu. ../Pastor J. Mlaki
2Corinthians 6:14-18
05-06-2020
To be in the World but not of the World. Kuwa katika dunia lakini wa Dunia hii. .../Pastor J. Mlaki
Isaiah 44:1-5
04-06-2020
To experience the outpouring of the Holy Spirit, keep the word of God in your heart. Kuona nguvu ya Roho mtakatifu ikifanya kazi ndani yako, neno la Mungu likae moyoni mwako.../Pastor J. Mlaki
ACTS 2:5-13 (Matendo 2:5-13)
02-06-2020
Christ has poured out His Spirit in power, and He is building His church. Kristo amemtuma Roho wake kwetu katika nguvu, naye analijenga kanisa lake.../Pastor J. Mlaki

Pages