Revelation 17:12-18 (Ufunuo 17:12-18)
04-11-2019
Christ must reign till all enemies are put under his feet. Kristo ni lazima atawale hadi maadui wote watakapowekwa chini ya miguu yake. {Pastor J Mlaki}
2 Timothy 2:14-19
02-11-2019
Refrain from pointless arguments, Jizue kuwa na mabishano yasiyoongeza chochote. {Pastor J. Mlaki}
Luke 19:45-46
01-11-2019
My house will be a house of prayer. Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. {Pastor J. Mlaki}
John 2:13-22 (Yohana 2:13-22)
30-10-2019
Jesus Christ is the temple of God. Yesu Kristo ni hekalu la Mungu. {Pastor J. Mlaki}
John 17:4-9 (Yohana 17:4-9)
29-10-2019
Prayer and inner joy are linked together. Maombi na raha ndani ya mioyo yetu vina uhusiano. {Pastor J.Mlaki}
Matthew 5:13
28-10-2019
Christians have the responsibility of serving others. Wakristo wana jukumu la kuwahudumia wengine. {Pastor J. Mlaki}
Mark 5:25-34
26-10-2019
Jesus heals with faith. Yesu anaponya kwa imani. {Pastor J. Mlaki}
John 4:46-54 
25-10-2019
With God, anything is possible if you truly believe. Kwa Mungu kila jambo linawezekana ukiamini bila shaka. {Pastor J. Mlaki}
Luke 7:2-10
24-10-2019
Faith comes by hearing the Word of God. Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. {Pastor J. Mlaki}
Acts 14:3-10 (Matendo 14:3-10)
23-10-2019
What will take you back from doing God's will? Ni kitu gani kitakuzuia katika kutenda mapenzi ya Mungu? {Pastor Joseph Mlaki}

Pages