Proverbs 12:5-9 (Mithali 12:5-9)
03-08-2020
The ways of the righteous man are the ways of God..Njia za mwenye haki ni njia za Mungu../Pastor J. Mlaki
Matthew 19:23-26
01-08-2020
Let us serve and trust our God for whom all things are possible...Basi, tumtumikie na kumwamini Mungu wetu ambaye kwake yote yanawezekana.../Pastor J Mlaki.
Romans 6:15-23 (Warumi 6:15-23)
31-07-2020
Choose to serve Christ, not sin. Chagua kumtumikia Kristo, sio kutumikia dhambi.../Pastor J Mlaki
Deuteronomy 32:1-7
30-07-2020
Our existence is because of God. Kuwepo kwetu ni kwa sababu ya Mungu.../Pastor J. Mlaki.
Philippians 4:10-14 (Wafilipi 4:10-14)
28-07-2020
Submit to Christ as the Savior you serve. Jitoe kwa Kristo kama mkombozi unayemtumikia.
Matthew 13:53-58 
27-07-2020
Humbly come to Jesus.. Njoo kwa Yesu kwa unyenyekevu.../Pastor J. Mlaki
Acts 20:7-12 (Matendo 20:7-12)
24-07-2020
God cares about every single thing that we do for Him..Mungu anajali kila jambo tufanyalo kwa ajili yake.../Pastor
John 8:1-11 (Yohana 8:1-11)
23-07-2020
Our sins are forgiven by Grace. Tunasamehewa dhambi zetu kwa neema. ../Pastor J. Mlaki.
2CORINTHIANS 7:5-10 (2Wakorintho 7:5-10)
22-07-2020
Our sins are cleansed by the blood of Jesus. Tunaoshwa dhambi zetu kwa damu ya Yesu../Pastor J. Mlaki.
Luke 8:22-25
20-07-2020
“With Christ in the boat, you can smile at the storm.” Tukiwa na Yesu Kristo katika chombo, tunaweza kutabasamu wakati tufani inapovuma.../Pastor J. Mlaki

Pages