Exodus 5:10-19 (Kutoka 5:10-19)
21-03-2019
Do we treat our workers fairly? Tunawatendea wafanyakazi wetu haki? {C Swai, Elder}
Daniel 3:19-23
20-03-2019
There will be trials in keeping the faith, believe in God to carry you through. Kutakuwa na majaribu katika maisha ya imani, mwamini Mungu kuwa atakuvusha salama. { C Swai, Elder}
2 Samuel 11:14-21
19-03-2019
Sinful desires can cause one to to sin against Man and God. Tamaa mabaya zinaweza kukufanya umkosee Mungu na binadamu pia. {C Swai, Elder}
Acts 17:5-9 (Matendo 17:5-9)
18-03-2019
Jesus empowers us to spread the Gospel. Yesu anatutia nguvu katika kueneza Injili {C Swai, Elder)
Hebrews 5:1-10 (Waebrania 5:1-10)
15-03-2019
When in position of power, let us be humble. Katika nafasi ya kuwa na madaraka, tuwe wanyenyekevu. {C Swai, Elder}
Romans 10:8-13 (Warumi 10:8-13)
14-03-2019
Jesus came to save all the peoples of the world. Yesu alikuja kuokoa watu wote wa ulimwengu. {C Swai, Elder)
Mark 1:12-13
13-03-2019
With the power of the Word of God, we can overcome temptation. Kwa nguvu ya Neno la Mungu, tutashinda majaribu. {C Swai, Elder}
Psalm 40:13-17 (Zaburi 40:13-17)
12-03-2019
You are my help and my deliverer; you are my God, do not delay. Ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Ee Mungu wangu, usikawie.
1 Peter 3:13-17
11-03-2019
Be ready to suffer for doing good. Kuwa tayari kuteseka kwa kutenda mema. {C. Swai, Elder}
Mathew 9:9-17
08-03-2019
Jesus calls you as you are. Yesu anakuita jinsi ulivyo. {Elder C Swai}

Pages