James 5:1-6  (Yakobo 5:1-6)
22-08-2020
Wealth can be a dangerous trap. Utajiri uanaweza kuwa mtego mbaya..../Pastor J. Mlaki
Proverbs 12:26-28  (Mithali 12:26-28)
21-08-2020
Let Jesus be your guide in life. Mwache Yetu akuongoze maishani. ../Pastor J Mlaki
Romans 1:28-32
18-08-2020
We have to apply the Gospel to our daily lives.
Romans 3:9-18
17-08-2020
We are under condemnation without Christ. Pasipo Kristo, tuko chini ya hukumu.../Pastor J. Mlaki
2 Chronicles 28:8-10
15-08-2020
Repentance always means acknowledging your own sin. Toba ya kweli ni kukubali makosa yako.../Pastor J. Mlaki
Matthew 5:33-37
11-08-2020
Jesus is calling us to be faithful in whatever we say and Promise..Yesu anatuita kuwa waaminifu kwa kila tusemalo na kuahidi../Pastor J. Mlaki.
1 Peter 1:13-17
10-08-2020
For it is written: “Be holy, because I am holy.” Kwa maana imeandikwa, "Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu".../Pastor J. Mlaki
Luke 10:38-42
07-08-2020
Devotion to God must be our foundation to serve him. Kujitoa kwa Mungu ndiyo msingi wa kumtumikia.../Pastor J Mlaki.
Mark 1:40-45
05-08-2020
No one is too dirty or too unworthy to come before Jesus Christ...Hakuna aliye mchafu au asiyefaa kuja mbele zake Yesu Kristo.../Pastor J. Mlaki
Deuteronomy 6:16-19 (Kumbukumbu 6:16-19)
04-08-2020
Unbelief of every kind and every degree means to tempt God. Kutokuamini kwa namna yoyote na kwa kipimo chochote ni kumjaribu Mungu.../Pastor J Mlaki

Pages