Psalm 138:1-4 (Zaburi 138:1-4)
16-05-2020
We need a broken heart to mourn our sins. Tunahitaji moyo uliopondeka kujutia dhambi zetu. ../Pastor J Mlaki
Psalm 96:1-4 (Zaburi 96:1-4)
15-05-2020
We have been created to worship God. Tumeumbwa ili kumwabudu Mungu. ../Pastor J Mlaki.
Psalm 98:1-4 (Zaburi 98:1-4)
14-05-2020
How can we find hope in Life strugles? Tunawezaje kupata matumaini katika changamoto za maisha?... /Pastor J Mlaki
Isaiah 5:1-7
12-05-2020
God is constantly loving and gracious..Mungu daima ni wa upendo, naye amejaa neema.../Pastor J. Mlaki
Isaiah 44:23
11-05-2020
God's people need to Praise Him. Watu wa Mungu imewapasa kumtukuza Mungu. .../Pastor J Mlaki
1 John 2:12-17 (1 Yohana 2:12-17)
09-05-2020
The love of the world will drive us out of love for God. Tukiipenda dunia, kumpenda Mungu kutakuwa mbali nasi.../Pastor J. Mlaki
2 Corinthians 12:19-21 ( 2 Wakorintho 12:19-21)
07-05-2020
Christians must show signs of God’s work in their life. Maisha ya Wakristo wanapaswa kushuhudia kazi za Mungu. ../Pastor J Mlaki.
Matthew 9:14-17
06-05-2020
Jesus want's our hearts to be open and ready to receive the leadership of the Holy Spirit. Yesu anataka mioyo yetu iwe tayari kupokea uongozi wa Roho Mtakatifu.../Pastor J. Mlaki
Isaiah 38:9-15
05-05-2020
As long as we have breath, we can return to the LORD...Wakati tungali bado na uhai, tunaweza kumrudia Bwana../Pastor J. Mlaki
Joshua 6:12-20
04-05-2020
We can do all things through Christ who strengthens us. Tunayaweza mambo yote katika Kristo atutiaye nguvu..../Pastor J Mlaki

Pages