Isaiah 19:19-22 (Isaya 19:19-22)
06-12-2018
Pray that the Gospel reaches all people. Ombea Injili iwafikie watu wote. (Pastor P. Chuwa)
Colossians 1:13-18 (Wakolosai 1:13-18)
05-12-2018
The Supremacy of the Son of God, Jesus Christ. Ukuu wa Mwana wa Mungu, Yesu Kristo. {Pastor P Chuwa}
James 5:7-8 (Yakobo: 5:7-5)
04-12-2018
Trust in God. His timing is perfect. Mwamini Mungu, wakati wake ni sahihi. {Pastor P Chuwa}
Mark 12:18-20
01-12-2018
We will have a new life in heaven. Tutakuwa na maisha mapya mbinguni. (Pastor P. Chuwa)
Mark 12:18-20
01-12-2018
We will have a new life in heaven. Tutakuwa na maisha mapya mbinguni. (Pastor P. Chuwa)
Joel 3:17-21
30-11-2018
God desires that we would love and serve Him. Mungu anataka tumpende na tumtumikie. {Pastor P. Chuwa}
John 11:17-26 (Yohana 11:17-26)
29-11-2018
Jesus said "and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?” Yesu alisema "Naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo? {Pastor P Chuwa}
Hebrews 11:13-16 (Waebrania 11:13-16)
26-11-2018
May God increase your faith. Omba Mungu aongeze imani yako. {Pastor P. Chuwa}
Amos 2:1-5
24-11-2018
Be faithful in your life. Uwe mwaminifu katika maisha yako. (Pastor P. Chuwa)
Isaiah 23:1-8
23-11-2018
Be careful not to forget your God when you prosper. Jihadhari usimsahau Mungu wako unapofanikiwa. {C Swai, Elder}

Pages