2 Corinthians 6:1-10
20-06-2019
Trust in Jesus as your Lord and Saviour and ask the Holy Spirit to guide and strengthen you. Mwanini Yesu kuwa Bwana na Mokozi wako, na omba Roho Mtakatifu aendelee kukutia nguvu. {Pastor P Chuwa}
Exodus 33:12-17 (Kutoka 33:12-17)
18-06-2019
The Holy Spirit will lead and guide us if we listen to Him. Tukimtii Roho Mtakatifu atatusaidia na kutuongoza katika maisha yetu. {Pastor P Chuwa}
1 Corinthians 14:26-33 (Korintho 14:26-33)
15-06-2019
Worship the Lord in Spirit and Truth. Mwabudu Mungu katika Roho na kweli. {Pastor P Chuwa}
1 Corinthians 14:1-5 (1 Korintho 14:1-5)
14-06-2019
Pray that God would give you wisdom to teach others His word. Omba Mungu akupe hekima kufundisha watu wengine. {Pastor P Chuwa}
John 7:37-9 (Yohana 7:37-9)
13-06-2019
Thank God for the Holy Spirit and allow your life to be guided by Him. Tumshukuru Mungu kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yetu na tukubali kuongozwa naye. {Pastor P Chuwa}
1 Corinthians 2:13-16
12-06-2019
You need the Holy Spirit to understand the word of God. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu kuelewa neno la Mungu. {Pastor P Chuwa}
Ephesians 4:11-16 (Efeso 4:11-16)
11-06-2019
Ask God to show you your role in His church. Mwombe Mungu akuonyeshe nafasi yako katika kanisa lake. {Pastor P Chuwa}
Psalm 80:7-11, John 7:37-39, Isaiah 41:14-18 (Zaburi 80:7-11, Yohana 7:37-39, Isaya 41:14-18)
10-06-2019
Spreading of the Holy Spirit. Kuenea kwa Roho Mtakatifu. {Pastor P. Chuwa}
James 1:5-11 (Yakobo 1:5-11)
08-06-2019
Pray to God for wisdom. Omba Mungu akupe busara. {Pastor P Chuwa}
Jeremiah 31:7-9
07-06-2019
God promised to bring blessings to his people. Mungu ameahidi kuwabariki watu wake. {Pastor P Chuwa}

Pages