Exodus 13:13-14
30-06-2020
God can make a way where there seems to be no way. Mungu anaweza kutengeneza njia pasipo naa../Pastor J. Mlaki.
Deutoronomy 29:2-9
27-06-2020
Knowing the greatness and Power of God, brings us closer to him. Kujua ukuu na nguvu za Mungu kunatuleta karibu zaidi naye. ../Pastor J. Mlaki
1Corinthians 12:28-31
26-06-2020
We have to pursue with love, self-sacrificial service to others. Basi tufuate kwa upendo ili kupata karama ile ya kujitoa kwa ajili ya wengine.../Pastor J. Mlaki
2 Thesalonians 3:1-5
25-06-2020
Honour the word of God by obeying it. Heshimu neno la Mungu kwa kulitii..../Pastor J. Mlaki
Genesis 3:1-13
20-06-2020
Sin and shame breaks fellowship with God. Dhambi na aibu yake huvunja uhusiano wetu na Mungu. /Pastor J. Mlaki.
John 8:13-20 (Yohana 8:13-20)
18-06-2020
In following Jesus Christ, be ready for opposition. Ukimfuata Yesu, uwe tayari kwa upinzani. .../Pastor J Mlaki.
Matthew 16:24-27
16-06-2020
Jesus is the rock upon which to build a secure, long, and productive life. Yesu ni mwamba ambao juu yake tunaweza kujenga maisha marefu, yaliyo salama, na yenye manufaa. ../Pastor J. Mlaki
Exodus 3:11-14
13-06-2020
God can strength to the weak, wisdom to the foolish. Mungu anaweza kuwapa nguvu wanyonge, na hekima walio wajinga. ../Pastor J Mlaki.
Roman 16:25-27
12-06-2020
Jesus Christ is our strength. Yesu Kristo ni nguzo yetu. ./Pastor Joseph Mlaki.
Romans 16:17-20
11-06-2020
Believers need to be on guard against false teachers. Wakristo tunahitaji kujihadhari na mafundisho ya uongo. .../Pastor J. Mlaki

Pages