ECCLESIASTES  11:1-6 (Mhubiri 11:1-6)
26-03-2019
Work hard and trust in God. Fanya kazi kwa bidii na mwamini Mungu. {Pastor P Chuwa}
Genesis 2:7-10 (Mwanzo 2:7-10)
25-03-2019
We are called to care for the environment. Tunaaswa kutunza mazingira. {Pastor P Chuwa}
Psalm 89:11-14, Isaiah 40:26, Genesis 2:15
23-03-2019
Let us care for God's creation. Tutunze uumbaji wa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Jeremiah 18:18
22-03-2019
The word of God will come to pass. Neno la Mungu litatimizwa. {C Swai, Elder}
Exodus 5:10-19 (Kutoka 5:10-19)
21-03-2019
Do we treat our workers fairly? Tunawatendea wafanyakazi wetu haki? {C Swai, Elder}
Daniel 3:19-23
20-03-2019
There will be trials in keeping the faith, believe in God to carry you through. Kutakuwa na majaribu katika maisha ya imani, mwamini Mungu kuwa atakuvusha salama. { C Swai, Elder}
2 Samuel 11:14-21
19-03-2019
Sinful desires can cause one to to sin against Man and God. Tamaa mabaya zinaweza kukufanya umkosee Mungu na binadamu pia. {C Swai, Elder}
Acts 17:5-9 (Matendo 17:5-9)
18-03-2019
Jesus empowers us to spread the Gospel. Yesu anatutia nguvu katika kueneza Injili {C Swai, Elder)
Hebrews 5:1-10 (Waebrania 5:1-10)
15-03-2019
When in position of power, let us be humble. Katika nafasi ya kuwa na madaraka, tuwe wanyenyekevu. {C Swai, Elder}
Romans 10:8-13 (Warumi 10:8-13)
14-03-2019
Jesus came to save all the peoples of the world. Yesu alikuja kuokoa watu wote wa ulimwengu. {C Swai, Elder)

Pages