Matthew 9:14-17
06-05-2020
Jesus want's our hearts to be open and ready to receive the leadership of the Holy Spirit. Yesu anataka mioyo yetu iwe tayari kupokea uongozi wa Roho Mtakatifu.../Pastor J. Mlaki
Isaiah 38:9-15
05-05-2020
As long as we have breath, we can return to the LORD...Wakati tungali bado na uhai, tunaweza kumrudia Bwana../Pastor J. Mlaki
Joshua 6:12-20
04-05-2020
We can do all things through Christ who strengthens us. Tunayaweza mambo yote katika Kristo atutiaye nguvu..../Pastor J Mlaki
1 Samuel 17:31-37
01-05-2020
God protects those who put their trust in Him. Mungu huweka ulinzi kwa wale wanaomwamini.../Pastor J. Mlaki
Isaiah 40:10-11
30-04-2020
In Isaiah 43:1b God reminds us saying, “Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.” Katika Isaya 43:1b Mungu anatukumbusha akisema, “Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu.” ../Pastor J. Mlaki
John 10:1-6 (Yohana 10:1-16)
29-04-2020
Jesus is the good Shepherd. Yesu ndiye mchungaji mwema.../Pastor J Mlaki.
John 6:1-14 (Yohana 6:1-14)
28-04-2020
 Christ is in control of every situation.  Yesu Kristo anao uweza juu ya mambo yote..../Pastor J Mlaki
Isaiah 33:13-24 
21-04-2020
​​​​​​​Jesus paid the debt of sin for all who would believe in Him...Yesu alilipa deni ya dhambi kwa ajili ya watu wote watakaomwamini.../Pastor J Mlaki.
Luke 24:36-43
20-04-2020
Today, if you are discouraged, or doubting, or grieving, yet you may still experience joy...Leo hii, ikiwa umekata tamaa, au una mashaka ama huzuni, bado unaweza kuona raha nafsini mwako. ../Pastor J. Mlaki
Matthew 28:11-15
18-04-2020
Jesus Christ is alive. Yesu Kristo yu hai.../Pastor J Mlaki.

Pages