Jeremiah 14:7-9
30-05-2020
God can bring judgement to the Land. Mungu anaweza kuleta hukumu kwenye nchi. ../Pastor J. Mlaki.
John 15:18-25 (Yohana 15:18-25)
29-05-2020
If you live in obidience to Jesus Christ, expect challenges. Ukimfuata Yesu maishani, tegemea changamoto..../Pastor J. Mlaki
Psalm 69:13-16 (Zaburi 69:13-16)
28-05-2020
In the midst of our distress, depend on God. Katikati ya mateso na shida, mtumainie Mungu.../Pastor J. Mlaki
 James 5:13-15 (Yakobo 5:13-15)
27-05-2020
Turn to God in all your circumstances. Mgeukie Mungu katika hali zako zote../Pastor J Mlaki
 Lamentations 3:52-57 Maombolezo 3:52-57
26-05-2020
God hears our cries. Mungu anasikia vilio vyetu.../Pastor J Mlaki.
John 8:13-20
25-05-2020
Darkness can never overpower light. Giza kamwe haliwezi kushinda mwanga. .../Pastor J. Mlaki
Hebrews 8:1-8
23-05-2020
Christianity requires obedience out of Love for God. Ukristo unahijtaji utii unaotokana na kumpenda Mungu. .../Pastor J Mlaki.
Mark 10:46-52
20-05-2020
A believer is someone who believes that Jesus is the Christ, the Son of God...Mkristo au muumini ni mtu yule anayeamini kuwa Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu. ../Pastor J. Mlaki
1 Kings 3:1-9 (1 Wafalme 3:1-9)
19-05-2020
God is more ready to hear than we are to pray. Mungu yuko tayari kusikia zaidi ya jinsi tuombavyo.../Pastor J.Mlaki
John 16:25-27
18-05-2020
We need the Holy Spirit to reveal the word of God. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu kutufunulia neno la Mungu.

Pages