2Thessalonians 2:13-17
13-11-2019
Stand firm in Christ. Simama imara na Yesu. {Pastor J Mlaki}
Romans 8:24-25 (Warumi 8:24-25)
11-11-2019
As children of God, we wait patiently for the return of Christ. Kama watoto wa Mungu, tunasubiri kwa uvumilivu kurudi tena kwa Yesu. {Pastor J Mlaki}
Revelations 7:1-8 (Ufunuo 7:1-8)
09-11-2019
No one can harm or destroy our salvation. Hakuna anayeweza kudhuru au kubomoa wokovu wetu. {Pastor J. Mlaki}
Proverbs 10:1-7 (Methali 10:1-7)
08-11-2019
Your wisdom will help other people. Ukiwa na hekima, itawafaa watu wengine. {Pastor J Mlaki)
Revelation 7:9-12 (Ufunuo 7:9-12)
06-11-2019
Being a Christian does not exempt us from challenges of life. Kuwa Mkristo hauepushwi na changamoto za maisha haya. {Pastor J Mlaki}
Revelation 17:12-18 (Ufunuo 17:12-18)
04-11-2019
Christ must reign till all enemies are put under his feet. Kristo ni lazima atawale hadi maadui wote watakapowekwa chini ya miguu yake. {Pastor J Mlaki}
2 Timothy 2:14-19
02-11-2019
Refrain from pointless arguments, Jizue kuwa na mabishano yasiyoongeza chochote. {Pastor J. Mlaki}
Luke 19:45-46
01-11-2019
My house will be a house of prayer. Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. {Pastor J. Mlaki}
John 2:13-22 (Yohana 2:13-22)
30-10-2019
Jesus Christ is the temple of God. Yesu Kristo ni hekalu la Mungu. {Pastor J. Mlaki}
John 17:4-9 (Yohana 17:4-9)
29-10-2019
Prayer and inner joy are linked together. Maombi na raha ndani ya mioyo yetu vina uhusiano. {Pastor J.Mlaki}

Pages