Jude 1:19-25 (Yuda 1:19-25)
18-07-2019
Trust in Jesus to overcome sin. Mtegemee Yesu ili uishinde dhambi. {Pastor P.Chuwa}
Mark 5:21-24
16-07-2019
Come to Jesus in prayer and ask for His help. Njoo kwa Yesu kwa maombi ya mahitaji yako.
1 Samuel 12:1-7
15-07-2019
We are called to act in Justice and Mercy. Tunaitwa kutenda haki na huruma. {Pastor P Chuwa}
Hebrews 13:5-6 (Ebrania 13:5-6)
08-07-2019
Remember to commit all our work into God’s hands. Kumbuka kukabidhi kazi zako zote kwa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Psalm 18:21-25 (Zaburi 18:21-25)
06-07-2019
Let us be faithful to God and obey His commandments. Tuwe waaminifu kwa Mungu na tutii amri zake. {Pastor P Chuwa}
James 4:13-17 (Yakobo 4:13-17)
05-07-2019
Put God first before your plans. Mtangulize Mungu katika mipango yako. {Pastor P Chuwa}
Deuteronomy 6:14-15 (KUMBUKUMBU LA TORATI 6:14-15)  
04-07-2019
Seek First the Kingdom of God and His righteousness. Tutafute kwanza Ufalme wa Mungu na haki yake. {Pastor P Chuwa}
Luke 14:16-24
03-07-2019
Seek first the Kingdom of God. Tafuta kwanza Ufalme wa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Acts 4:1-12 (Matendo 4:1-12)
01-07-2019
Let us trust in Jesus as our Lord and Saviour. Tumtegemee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. {Pastor P Chuwa}
Matthew 6:19-21
24-06-2019
What are our priorities in life? Nini kipaombele cha maisha yako? {Pastor P Chuwa}

Pages