1John 4:13-15 (1Yohana 4:13-15)
16-05-2019
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Kila akiriye ya kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. {Pastor P Chuwa}
Ephesians 5:1-2 (Waefeso 5:1-2)
15-05-2019
Let us show love one to another. Tupendane sisi kwa sisi. {Pastor P Chuwa}
Psalm 31:6-8 (Zaburi 31:6-8)
14-05-2019
Trust in God to guard and keep you. Mwamini Mungu, atakulinda na kukutunza. {Pastor P Chuwa}
ISAIAH 52:11-12
13-05-2019
Our God is a Holy God. Mungu wetu ni mtakatifu. {Pastor P Chuwa}
John 10:17-18 (Yohana 10:17-18)
11-05-2019
Thank God for Jesus' sacrifice for us. Mshukukuru Mungu kwa Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu. {Pastor P Chuwa}
Isaiah 49:10-12
10-05-2019
God is a merciful and loving God. Mungu ni mwenye huruma na Upendo. {Pastor P Chuwa}
Isaiah 57:7-10
09-05-2019
God is merciful and forgiving. Mungu ni mwenye huhuruma na kusamehe. {Pastor P Chuwa}
Ezekiel 33:1-9
08-05-2019
As Christians we are called to be 'Spiritual watchmen'. Kama Wakristo tunaitwa kuwa 'Walinzi wa kiroho'. {Pastor P Chuwa}
Jeremiah 31:10-13
07-05-2019
Praise God for His blessings and provision in your life. Tafakari baraka na utunzaji wa Mungu katika maisha yako. Mshukuru Mungu. {Pastor P Chuwa}
1Peter 2:24-25
06-05-2019
Jesus is the Good Shepherd. Yesu ni mchungaji mwema. {Pastor P Chuwa}

Pages