Isaih 7:10-17
19-12-2019
God had a plan to save mankind since the beginning. Mungu alikuwa na mpango wa kumwokoa binadamu tangu mwanzo. {Pastor J. Mlaki}
John 1:32-34 (Yohana 1:32-34)
18-12-2019
In Christian babtism, we are empowered by the Holy Spirit. Katika ubatizo wa Kikristo, tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu. {Pastor J. Mlaki}
Luke 7:18-23
17-12-2019
Jesus Christ is the Messiah. Yesu Kristo ndiye Mesiah
Luke 17:7-8
14-12-2019
Trust in Jesus completely. Imani yako kwa Yesu isiwe na shaka. {Pastor J Mlaki}
Zechariah 9:14-17
13-12-2019
Trust God all the time. Mwamini Mungu wakati wote. {Pastor J. Mlaki}
Isaiah 57:14-15
12-12-2019
God promises to revive, lead, heal & encourage His humbled people. Mungu anaahidi kuleta uamsho kwa watu wake walio wanyenyekevu. {Pastor J Mlaki}
Revelation 22:6-9 (Ufunuo 22:6-9)
11-12-2019
Christ's omniscience is an evident proof of his divinity. Kristo anajua mambo ya nyakati zote; na huu ndio ushuhuda kuwa yeye ni Mungu. {Pastor J Mlaki}
Revelations 1:9 (Ufunuo 1:9)
10-12-2019
God is Alpha and Omega. Mungu ni Alpha na Omega. {Pastor J Mlaki}
Mathew 22:41-46
07-12-2019
Jesus is Lord and Savior. Yesu ni Bwana na Mkombozi.
Zephaniah 1:8-17
05-12-2019
Seek first the Glory of God. Tafuta kwanza utukufu wa Mungu {Pastor J. Mlaki}

Pages