Proverbs 23:13-15 (Methali 23:13-15)
02-10-2020
Every child is born a sinner and needs correction. Kila mtoto amezaliwa mtenda dhambi na anahitaji kusahihishwa.../Pastor J. Mlaki
Mark 9:33-39
02-10-2020
Achieve Honor by serving Jesus. Pata heshima kwa kumtumikia Yesu.
Proverbs 4:1-5 (Methali 4:1-5)
01-10-2020
Christ is the wisdom and the power of God. Kristo ni hekima na nguvu ya Mungu. ../Pastor J Mlaki
Zechariah 8:1-8
25-09-2020
Let's be a blessing to others. Tuwe baraka kwa watu wengine. /Pastor J Mlaki
Luke 12:1-7
24-09-2020
God has ultimate power over the life and death. Mungu anazo nguvu na mamlaka juu ya maisha na kifo. /Pastor J Mlaki
2 Corinthians 11:16-33
23-09-2020
A follower of Christ needs to be humble and ready to serve others. Mfuasi wa Yesu anapaswa kuwa mnyenyekevu na tayari kuwahudumia wengine.
2Chronicles 30:13-20 (2 Nyakati 30:13-20)
22-09-2020
Come to God with a broken heart. Njoo kwa Bwana na moyo uliovunjika. /Pastor J. Mlaki
Luke 16:1-9
17-09-2020
Christians ought to help the poor. Wakristo wanapaswa kuwasaidia masikini. /astor J.Mlaki
MARKO 12:41-44
16-09-2020
It is not how much we give that matters, but how we give. Haijalishi ni kiasi gani tunamtolea Mungu, bali ni kwa namna gani tunamtolea.../Pastor J Mlaki.
LUKE 12:13-22
14-09-2020
To be rich means to be thankful to God for the blessings. Utajiri maana yake ni kuwa na shukrani kwa Mungu kwa baraka alizotupa. /Pastor J Mlaki

Pages