2 Chronicles 28:8-10
15-08-2020
Repentance always means acknowledging your own sin. Toba ya kweli ni kukubali makosa yako.../Pastor J. Mlaki
Matthew 5:33-37
11-08-2020
Jesus is calling us to be faithful in whatever we say and Promise..Yesu anatuita kuwa waaminifu kwa kila tusemalo na kuahidi../Pastor J. Mlaki.
1 Peter 1:13-17
10-08-2020
For it is written: “Be holy, because I am holy.” Kwa maana imeandikwa, "Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu".../Pastor J. Mlaki
Luke 10:38-42
07-08-2020
Devotion to God must be our foundation to serve him. Kujitoa kwa Mungu ndiyo msingi wa kumtumikia.../Pastor J Mlaki.
Mark 1:40-45
05-08-2020
No one is too dirty or too unworthy to come before Jesus Christ...Hakuna aliye mchafu au asiyefaa kuja mbele zake Yesu Kristo.../Pastor J. Mlaki
Deuteronomy 6:16-19 (Kumbukumbu 6:16-19)
04-08-2020
Unbelief of every kind and every degree means to tempt God. Kutokuamini kwa namna yoyote na kwa kipimo chochote ni kumjaribu Mungu.../Pastor J Mlaki
Proverbs 12:5-9 (Mithali 12:5-9)
03-08-2020
The ways of the righteous man are the ways of God..Njia za mwenye haki ni njia za Mungu../Pastor J. Mlaki
Matthew 19:23-26
01-08-2020
Let us serve and trust our God for whom all things are possible...Basi, tumtumikie na kumwamini Mungu wetu ambaye kwake yote yanawezekana.../Pastor J Mlaki.
Romans 6:15-23 (Warumi 6:15-23)
31-07-2020
Choose to serve Christ, not sin. Chagua kumtumikia Kristo, sio kutumikia dhambi.../Pastor J Mlaki
Deuteronomy 32:1-7
30-07-2020
Our existence is because of God. Kuwepo kwetu ni kwa sababu ya Mungu.../Pastor J. Mlaki.

Pages