Luke 2:22-24
25-09-2019
Make God part of your daily life. Mungu awe sehemu ya maisha yako kila siku. {Joseph Mlay, Theologian}
2 Corithians 8:12-15
24-09-2019
We can never repay God.  We can just serve Him and love Him in return. Kamwe hatuwezi kumlipa Mungu.  Tunachoweza kufanya ni kumtumikia na kumpenda. {Joseph Mlaki, Theologian}
Exodus 36:2-7
23-09-2019
God requires us to give ourselves to Him before we give what we have. Mungu anahitaji tujitoe miili na roho zetu kwake, kabla ya kumtolea mali zetu. {Joseph Mlaki, Theologian}
Jeremiah 22:13-14
21-09-2019
Use the power of your position justly. Tumia mamlaka uliyonayo kutenda haki. {Joseph Mlaki, Theologian}
Psalm 15:1-5 (Zaburi 15:1-5)
20-09-2019
God also expects to be praised by the life we live outside the church building. Mungu anataka maisha yetu nje ya nyumba ya ibada yamtukuze yeye. {Joseph Mlaki, Theologian}
Zechariah 8:16-17
19-09-2019
Prophet Zechariah not only condemns open wrongs, but also the hidden purposes of evil. Nabii Zakaria hakemei tu yale maovu yanayoonekana kwa macho, bali pia makusudio ya uovu yaliyofichika mioyoni mwa wanadamu. {Joseph Mlaki, Theologian}
Yakobo 1:26
13-09-2019
Chunga sana ulimi wako. Keep a tight reign on your tongue.
1 Peter 3:10-12 (1 Petro 3:10-12)
11-09-2019
Turn away from evil and do good. Tuache maovu na kutenda mema.
Luke 18:9-14
04-09-2019
Let us be humble. Tuwe wanyenyekevu. {Pastor P Chuwa}
1 Samuel 7:5-11
03-09-2019
If you repent your sins, God will forgive you. Ukitubu dhambi zako, Mungu atakusamehe. {Pastor P Chuwa}

Pages