James 3:1-12 (Yakobo 3:1-12)
04-09-2020
Honour God in your speech. Maneno yako yawe ya kumtukuza Mungu...../Pastor J. Mlaki
Proverbs 10:11-13 (Methali 10:11-13)
02-09-2020
The Lord is the fountain of Wisdom... Mungu ndiye chemichemi ya hekima.../Pastor J Mlaki
Luke 6:43-45
01-09-2020
Obedience to God needs to be heartfelt and heart-driven...Utii mbele za Mungu unahitaji msukumo wa kweli toka ndani ya mioyo yetu. ../Pastor J Mlaki
Matthew 8:1-4
31-08-2020
We are what we are, only by the grace of God..Sisi tumekuwa jinsi tulivyo kwa neema ya Mungu tu../Pastor J Mlaki
Hebrews 11:25-29 ( Waebrania 11:25-29)
27-08-2020
We should trust God even without miracles. Tunapaswa kumwamini Mungu hata bila kuwepo miujiza. /Pastor J. Mlaki
1Thessalonians 2:1-8
26-08-2020
As Christians, we are all community builders. Sisi Wakristo ni wajenzi wa Jamii. /Pastor J Mlaki
James 5:1-6  (Yakobo 5:1-6)
22-08-2020
Wealth can be a dangerous trap. Utajiri uanaweza kuwa mtego mbaya..../Pastor J. Mlaki
Proverbs 12:26-28  (Mithali 12:26-28)
21-08-2020
Let Jesus be your guide in life. Mwache Yetu akuongoze maishani. ../Pastor J Mlaki
Romans 1:28-32
18-08-2020
We have to apply the Gospel to our daily lives.
Romans 3:9-18
17-08-2020
We are under condemnation without Christ. Pasipo Kristo, tuko chini ya hukumu.../Pastor J. Mlaki

Pages