Mathew 15:10-20
14-10-2019
Fill your heart with good thoughts for it is the fountain of your actions. Jaza moyo wako na mawazo mema maana ndio chimbuko la mtendo yako. {Joseph Mlaki, Theologian}
2Kings 4:1-7
12-10-2019
God is greater than any of your problem. Mungu ni mkuu kuliko tatizo lako lolote. {Joseph Mlaki,Theologian}
Exodus 14:26-31 (Kutoka 14:26-31)
11-10-2019
We must fear God; not man. Tunapaswa kumwogopa Mungu, na siyo mwanadamu. {Joseph Mlaki, theologian}
Daniel 6:18-24
10-10-2019
We must trust in God’s power and faithfulness. Tunapaswa kuamini nguvu za Mungu na uaminifu wake. {Joseph Mlaki, Theologian}
2Kings 14:1-16 (2Wafalme 14:1-16)
05-10-2019
Learn to right and seek justice. Jifunze kufanya mema na kupigania haki. {Joseph Mlaki, Theologian}
Proverbs 19:18 (Methali 19:18)
04-10-2019
Teach your Children well today. Wafunze vyema watoto wako leo. {Joseph Mlaki, Theologian}
Luke 18:15-17
03-10-2019
Blessed is the one who comes to Christ like a little Child. Amebarikiwa ajaye kwa Yesu kama mtoto mdogo. { Joseph Mlaki, Theologian}
Exodus 2:1-10 (Kutoka 2:1-10)
30-09-2019
God has a good plan and purpose for you. Mungu ana mpango na kusudi jema kwa ajili yako. {Joseph Mlaki, Theologian}
Matthew 17:24-27
27-09-2019
Jesus paid the penalty for our sins. Yesu alibeba adhabu ya dhambi zetu. {Joseph Mlaki, Theologian}
2 Chronicles 7:1-10 (2 Nyakati 7:1-10)
26-09-2019
God requires true worship. Mungu anataka ibada ya kweli. {Joseph Mlaki, Theologian}

Pages