Deuteronomy 33:1-3 ( Kumbukumbu 33:1-3)
05-11-2020
God blessed his people in all aspects. Mungu alibariki watu wake kwa kila hali. /Pastor J. Mlaki
Proverbs 19:27-30
02-11-2020
Wisdom comes by spending time listening to God.
Proverbs 30:5-6 (Mithali 30:5-6)
30-10-2020
God's word stand's on its own. Neno la Mungu halihitaji msaada wetu. /Pastor J Mlaki.
Hebrews 3:1-2
26-10-2020
Our calling is heavenly. Wito wetu ni wa kimbingu. /Pastor J. Mlaki
Mathew 5:21-24
14-10-2020
Love and forgiveness is an important part of being a Christian. Upendo na kusamehe ni sehemu muhimu ya Ukristo. /Pastor Mlaki
1John 3:10-12
12-10-2020
We can say no to the desires of the flesh. Tunaweza kusema hapana kwa tamaa za mwili. /Pastor J Mlaki
Jeremiah 18:5-12
10-10-2020
God is always right. Mungu yuko sawa siku zote.
1Corinthians 9:1-13
08-10-2020
Your offerings make spreading the Gospel possible. Sadaka yako inawezesha Injili kusambazwa…/Pastor J Mlaki.
1Corinthians 6:12-20
06-10-2020
Christ sets us free so that we can do whatever God wants us to do. ..Yesu kristo ametuweka huru ili kwamba tufanye lolote Mungu analotaka. /Pastor J Mlaki
Romans 8:1-4 (Warumi 8:1-4)
05-10-2020
The power of the Holy Spirit, enables us to lead a Christian life. Tunaweza kuishi Maisha ya Kikristo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. /Pastor J Mlaki.

Pages