1 Corinthians 1:26-31 (1Wakorintho 1:26-31)
01-08-2018
We need the power of the Holy Spirit to enable us to understand God. Tunahitaji nguvu ya roho mtakatifu kumfahamu Mungu. {Pastor P Chuwa}
Hebrews 13:17-19 (Waebrania 13:17-19)
31-07-2018
Respect those in authority. Waheshimu viongozi. {Pastor P Chuwa}
Luke 5:36-39
30-07-2018
We cannot be saved by following a set of laws of religion. Hatuwezi kuokolewa kwa kufuata sheria za dini. {Pastor P Chuwa}
2 Corinthians 2:5-11 (2Wakorintho 2:5-11)
28-07-2018
Forgive the offenders. Wasamehe wakosaji. {Pastor P Chuwa}
Micah 7:18-20
27-07-2018
Our God is merciful. Mungu wetu ni mwenye huruma. {Pastor P Chuwa}
Amos 9:11-15
26-07-2018
When you repents your sins, God will forgive and bless you. Unapotubu dhambi zako, Mungu atakusamehe na kukubariki. {Pastor P. Chuwa}
2 Corinthians 7:11-12 (2 Wakorintho 7:11-12)
25-07-2018
Forgiveness brings inner peace. Kusamehe kunaleta amani moyoni. {Pastor P Chuwa}
Jeremiah 2:4-13
24-07-2018
Put God before everything else in your life. Mungu awe kwanza kuliko mambo mengine yote katika maisha yako. {Pastor P Chuwa}
Isaiah 30:16-18
23-07-2018
Repent your sins. Tubu dhambi zako. (Pastor P. Chuwa)
Psalm 27:5-8, 2 Corinthians 7:11-12, Luke 15:11-32
22-07-2018
All have sinned and fallen short of the Glory of God. Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na ufalme wa Mungu. {Pastor P Chuwa}

Pages