Mark 1:1-8
18-12-2018
Listen to the Holy Spirit inside you, follow his guidance. Msikilize Roho Mtakatifu ndani yako na ufuate anavyokuongoza. {Pastor P. Chuwa}
Jeremiah 33:14-16
08-12-2018
In this Christmas season, prepare to receive Jesus in spirit. Katika msimu huu wa Krismasi, jiandae kumpokea Yesu kiroho.
Isaiah 19:19-22 (Isaya 19:19-22)
06-12-2018
Pray that the Gospel reaches all people. Ombea Injili iwafikie watu wote. (Pastor P. Chuwa)
Colossians 1:13-18 (Wakolosai 1:13-18)
05-12-2018
The Supremacy of the Son of God, Jesus Christ. Ukuu wa Mwana wa Mungu, Yesu Kristo. {Pastor P Chuwa}
James 5:7-8 (Yakobo: 5:7-5)
04-12-2018
Trust in God. His timing is perfect. Mwamini Mungu, wakati wake ni sahihi. {Pastor P Chuwa}
Mark 12:18-20
01-12-2018
We will have a new life in heaven. Tutakuwa na maisha mapya mbinguni. (Pastor P. Chuwa)
Mark 12:18-20
01-12-2018
We will have a new life in heaven. Tutakuwa na maisha mapya mbinguni. (Pastor P. Chuwa)
Joel 3:17-21
30-11-2018
God desires that we would love and serve Him. Mungu anataka tumpende na tumtumikie. {Pastor P. Chuwa}
John 11:17-26 (Yohana 11:17-26)
29-11-2018
Jesus said "and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?” Yesu alisema "Naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo? {Pastor P Chuwa}
Hebrews 11:13-16 (Waebrania 11:13-16)
26-11-2018
May God increase your faith. Omba Mungu aongeze imani yako. {Pastor P. Chuwa}

Pages