Isaiah 59:16-21
07-12-2020
No man can redeem him/herself. Hakuna mwanadamu awezaye kujiokoa mwenyewe. ./Pastor J Mlaki
Hebrews 10:32-36 (Waebrania 10:32-36)
01-12-2020
Christians draw encouragement from past experience of walking with the Lord...Wakristo tunatiwa moyo kutokana na maisha yetu yaliyopita na jinsi tulivyoenenda na Bwana.../Pastor J Mlaki
1Thessalonians 1:3-7 (1 Wathesalonike 1:3-7)
23-11-2020
Jesus gives a sure basis for hope. Yesu anatupa msingi wa hakika ya tumaini letu. ../Pastor J. Mlaki
Isaiah 9:13-17
20-11-2020
Seeking God is purposeful. Kumtafuta Mungu ni jambo la kukusudia..../Pastor J. Mlaki
Amos 4:1-8
19-11-2020
Pay attention to God's words for there will be no excuses on Judgement day. Ziangatia maneno ya Mungu, maana hakutakuwa na visingizio siku ya hukumu.../Pastor J Mlaki.
2 Peter 3:1-7
17-11-2020
God's words will come to pass. Neno la Mungu litatimia kila wakati.,,/Pastor J. Mlaki
JOHN15:19-22 (YOHANA 15:19-22)
16-11-2020
Jesus Christ helps Christians endure the Hostility of the world. Yesu Kristo anasaidia Wakristo kuvumilia chuki za ulimwengu.
JOB 33:1-12 (Ayubu 33:1-12)
13-11-2020
God is a lot greater than our thinking. Mungu ni mkuu kuliko tunavyoweza kufikiri.../Pastor J. Mlaki
Matthew 24:45-51
11-11-2020
God has given each of us a responsibility. Mungu amempa kila mtu jukumu la kufanya. /Pastor J Mlaki
Mark 13:32-37
09-11-2020
Jesus will come when we do not expect, we must be ready. Yesu atararudi siku tusioijua, lazima tuwe tayari. /Pastor J. Mlaki

Pages