1 Kings 21:27-29 (1 Wafalme 21:27-29)
02-09-2019
Let us be humble and repent our sins. Tuwe tayari kujishusha na kutubu dhambi zetu. {Pastor P. Chuwa}
Jeremiah 18:13-17
30-08-2019
Let God be the priority in your life. Mpe Mungu kipaombele katika maisha yako. {Pastor P Chuwa}
Hosea 4:1-6
29-08-2019
Are we listening to God and seeking his word? Je, tunamsikiliza Mungu na kulifuata Neno lake? Pastor P. Chuwa}
Revelations 22:10-15 (Ufunuo 22:10-15)
28-08-2019
Jesus will come back to earth in glory to judge the living and the dead. Yesu atarudi katika utukufu kuhukumu walio hai na waliokufa. {Pastor P Chuwa}
Proverbs 11:23-31 (Methali 11:23-31)
27-08-2019
We should not trust in our money but trust in God. Tusiweke imani katika fedha zetu, ila tumwamini Mungu. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 14:34-35 (Mithali 14:34-35)
26-08-2019
Let us stand for what is right and pray for our nation. Tujitahidi kuishi maisha ya haki na tuombee Taifa letu ili haki itendeke. {Pastor P Chuwa}
John 5:39-42
22-08-2019
Jesus is the Messiah. Yesu ndiye Mesiya. {Pastor P Chuwa}
Mark 9:38-43 (Marko 9:38-43)
20-08-2019
Be careful not to do anything bad to cause another person to stumble in their faith. Tuwe waangalifu tusitende ya kuwakwaza wengine katika imani yao. {Pastor P Chuwa}
Deutoronomy 15:18-20
19-08-2019
When you are satisfied with life, do not forget your God. Unapokuwa umeridhika na maisha yako, usimsahau Mungu.
John 5:18-21
17-08-2019
Baptism gives you the Holy Spirit to guide you. Ubatizo unakupa Roho Mtakatifu atakayekuongoza. {Pastor P Chuwa}

Pages