Deuteronomy 24:14-15
12-09-2020
Treat your workers well. Watendee wafanyakazi wako haki.../Pastor J. Mlaki
Matthew 5:38-42
11-09-2020
The fruits of the Spirit are born in our lives. Tunda la Roho linazaliwa maishani mwetu..../Pastor J. Mlaki
Matthew 12:46-50
09-09-2020
Brothers & Sisters in Christ are one family. Katika Yesu Kristo sisi ni familia moja.../Pastor J. Mlaki
Romans 13:8-10 (Warumi)
07-09-2020
Love fulfills the law completely. Upendo unatimiza sheria kikamilifu./..Pastor J. Mlaki
James 3:1-12 (Yakobo 3:1-12)
04-09-2020
Honour God in your speech. Maneno yako yawe ya kumtukuza Mungu...../Pastor J. Mlaki
Proverbs 10:11-13 (Methali 10:11-13)
02-09-2020
The Lord is the fountain of Wisdom... Mungu ndiye chemichemi ya hekima.../Pastor J Mlaki
Luke 6:43-45
01-09-2020
Obedience to God needs to be heartfelt and heart-driven...Utii mbele za Mungu unahitaji msukumo wa kweli toka ndani ya mioyo yetu. ../Pastor J Mlaki
Matthew 8:1-4
31-08-2020
We are what we are, only by the grace of God..Sisi tumekuwa jinsi tulivyo kwa neema ya Mungu tu../Pastor J Mlaki
Hebrews 11:25-29 ( Waebrania 11:25-29)
27-08-2020
We should trust God even without miracles. Tunapaswa kumwamini Mungu hata bila kuwepo miujiza. /Pastor J. Mlaki
1Thessalonians 2:1-8
26-08-2020
As Christians, we are all community builders. Sisi Wakristo ni wajenzi wa Jamii. /Pastor J Mlaki

Pages