1 Samuel 17:31-37
01-05-2020
God protects those who put their trust in Him. Mungu huweka ulinzi kwa wale wanaomwamini.../Pastor J. Mlaki
Isaiah 40:10-11
30-04-2020
In Isaiah 43:1b God reminds us saying, “Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.” Katika Isaya 43:1b Mungu anatukumbusha akisema, “Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu.” ../Pastor J. Mlaki
John 10:1-6 (Yohana 10:1-16)
29-04-2020
Jesus is the good Shepherd. Yesu ndiye mchungaji mwema.../Pastor J Mlaki.
John 6:1-14 (Yohana 6:1-14)
28-04-2020
 Christ is in control of every situation.  Yesu Kristo anao uweza juu ya mambo yote..../Pastor J Mlaki
Isaiah 33:13-24 
21-04-2020
​​​​​​​Jesus paid the debt of sin for all who would believe in Him...Yesu alilipa deni ya dhambi kwa ajili ya watu wote watakaomwamini.../Pastor J Mlaki.
Luke 24:36-43
20-04-2020
Today, if you are discouraged, or doubting, or grieving, yet you may still experience joy...Leo hii, ikiwa umekata tamaa, au una mashaka ama huzuni, bado unaweza kuona raha nafsini mwako. ../Pastor J. Mlaki
Matthew 28:11-15
18-04-2020
Jesus Christ is alive. Yesu Kristo yu hai.../Pastor J Mlaki.
John 13:1-18 (Yohana 13:1-18)
09-04-2020
Let us learn to serve one another with love. Tujifunze kutumikiana sisi kwa sisi kwa upendo..../Pastor J. Mlaki
2Corinthians 4:16-18
07-04-2020
Lean on Christ when facing hardships. Ukiwa na hali ngumu, mtegemee Yesu..../Pastor J. Mlaki
John 3:22-30 (Yohana 3:22-30)
06-04-2020
Christians need to grow in humility. Wakristo tutafute kuwa wanyenyekevu. .../Pastor J.Mlaki

Pages