Esther 4:12-17 (Esta 4:4-17)
27-06-2018
The power of prayer. Nguvu ya maombi. {Elder C. Swai}
Exodus 23:1-9 (Kutoka 23:1-9)
26-06-2018
Laws of Justice and Mercy... Sheria za haki na huruma.
1 Peter 5:7 (1Petro 5:7)
25-06-2018
Cast all your anxieties onto Jesus. Mtwike Yesu mizigo yako. {Elder S Jengo}
1Peter 5:5b-6a (1Petro 5:5b-6a)
22-06-2018
Humble yourself before God...Nyenyekea mbele za Mungu {Elder S Jengo}
1 Corinthians 1:10-17 (1 Wakorintho 1:10-17)
21-06-2018
Christians: Unite in doing God's work.. Wakristo, tuwe na umoja katika kutenda kazi ya Bwana {Elder C. Swai}
Phillipians 2:12 (Wafilipi 2:12)
20-06-2018
Fear of God must not disappear from you heart. Hofu ya Mungu isondoke moyoni mwako. {Elder S Jengo}
Mark 12:28-34
19-06-2018
The greatest command of all is based on Love..Amri kuu kuliko zote inatokana na Upendo { Elder C Swai}
ROMANS 14:16-19 (Warumi 14:16-19)
18-06-2018
Christians: We are to promote peace and positive development in our communities. Wakrito: tunapaswa kuwa wapenda amani na maendeleo chaya katika jamii yetu. {Eder C Swai}
Isaiah 45:18-21
14-06-2018
Worship no other Gods. {Elder C Swai}
2 Corinthians 5:17 (2 Wakorintho 5:17)
13-06-2018
Invite Jesus to be your Lord and Saviour, he will change your life. Mkaribishe Yesu kuwa Bana na mwokozi wako, atabadili maisha yako. {Elder S Jengo}

Pages