Matthew 20:1-16
12-02-2020
God can use anybody for his work. Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa kazi yake..../Pastor J Mlaki
Mark 8:22-26 (Marko 8:22-26)
11-02-2020
Let God be your strength in times of trouble. Mungu awe kimbilio lako wakati wa shida. ../Pastor J. Mlaki
Jeremiah 15:19-21
10-02-2020
God promises only to deliver us from our enemies. Mungu ameahidi kutuokoa dhidi ya adui zetu../Pastor J. Mlaki
1 Samuel 12:20-25
07-02-2020
God forgives His people. Mungu anasamehe watu wake..../Pastor J Mlaki
Ephesians 1:11-14 (Waefeso 1:11-14)
05-02-2020
We are saved by the grace of God through faith in Jesus Christ. Tunaokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo..../Pastor J.Mlaki
Exodus 3:1-6 (Kutoka 3:1-6)
05-02-2020
God has called us for the special purpose to accomplish His plan. Mungu ametuita kwa kusudi maalum ili kutimiza mpango wake..../Pastor J. Mlaki
Isaiah 8:19-22
03-02-2020
God want's us to come directly to him with our needs. Mungu anataka tumwendee yeye moja kwa moja kwa mahitaji yetu. .../Pastor J. Mlaki
Psalm 36:1-10 (Zaburi 36:1-10)
31-01-2020
God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Mungu anatukuzwa zaidi ndani yetu pale tunapokuwa na utoshelevu ndani yake..../Pastor J. Mlaki
Genesis 30:22-27 (Mwanzo 30:22-27)
29-01-2020
Trust God all the time. Mwamini Mungu kila wakati..... /Pastor J. Mlaki
Psalm 115:11-18  (Zaburi 115:11-18
28-01-2020
 God is the help and shield to those who trust in him. Mungu ni msaada na ngao kwa wale wanaomtumaini../Pastor J Mlaki

Pages