Date: 
08-08-2018
Reading: 
Matthew 11:20-24

WEDNESDAY 8TH AUGUST 2018 MORNING                    

Matthew 11:20-24 New International Version (NIV)

Woe on Unrepentant Towns

20 Then Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. 21 “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22 But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you.23 And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades.[a] For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. 24 But I tell you that it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you.”

Footnotes:

  1. Matthew 11:23 That is, the realm of the dead

We have the Whole Bible available to us and most of us have been privileged to be exposed to a lot of Christian teaching. These means that we need to be more responsible in the way we respond. We should not take our advantages for granted or harden our hearts to God’s Word.

Let us listen and respond to God talking to us. 

JUMATANO TAREHE 8 AGOSTI 2018 ASUBUHI                

MATHAYO 11:20-24

20 Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. 
21 Ole wako, Korazini! Ole wako, Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. 
22 Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. 
23 Nawe Kapernaumu, je! Utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu; kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. 
24 Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. 
 

Tuna Biblia nzima ya kusoma. Pia tuna Nafasi nyingi kupata mafundisho mazuri ya Neno la Mungu. Tusidharau Nafasi hizi bali tusikilize na tutii Neno la Mungu.