Date: 
25-09-2020
Reading: 
Zechariah 8:1-8

FRIDAY 25TH SEPTEMBER 2020 MORNING                                     

Zechariah 8:1-8 New International Version (NIV)

 1The word of the Lord Almighty came to me.

This is what the Lord Almighty says: “I am very jealous for Zion; I am burning with jealousy for her.”

This is what the Lord says: “I will return to Zion and dwell in Jerusalem. Then Jerusalem will be called the Faithful City, and the mountain of the Lord Almighty will be called the Holy Mountain.”

This is what the Lord Almighty says: “Once again men and women of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem, each of them with cane in hand because of their age. The city streets will be filled with boys and girls playing there.”

This is what the Lord Almighty says: “It may seem marvelous to the remnant of this people at that time, but will it seem marvelous to me?” declares the Lord Almighty.

This is what the Lord Almighty says: “I will save my people from the countries of the east and the west. I will bring them back to live in Jerusalem; they will be my people, and I will be faithful and righteous to them as their God.”

Because God has promised to bless us abundantly, we should be a blessing to others. God’s promised blessings of salvation do not depend on the will of man, but on the sure purpose and power of the Lord of hosts.


IJUMAA TAREHE 25 SEPTEMBER 2020  ASUBUHI                         

ZAKARIA 8:1-8

1 Neno la Bwana wa majeshi likanijia, kusema,
Bwana wa majeshi asema hivi, Mimi nina wivu kwa ajili ya Sayuni, wivu mkuu, nami nina wivu kwa ajili yake kwa ghadhabu kuu.
Bwana asema hivi, Mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu; na Yerusalemu utaitwa, Mji wa kweli; na Mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa, Mlima mtakatifu.
Bwana wa majeshi asema hivi, Wazee wanaume na wazee wanawake watakaa tena katika njia za Yerusalemu, kila mtu ana mkongojo wake mkononi, kwa kuwa ni mzee sana.
Na hizo njia za mji zitajaa wavulana, na wasichana, wakicheza katika njia zake.
Bwana wa majeshi asema hivi, Ingawa hili ni neno lililo gumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je! Liwe neno gumu mbele ya macho yangu? Asema Bwana wa majeshi.
Bwana wa majeshi asema hivi, Tazama, nitawaokoa watu wangu toka nchi ya mashariki, na toka nchi ya magharibi;
nami nitawaleta, nao watakaa katikati ya Yerusalemu; nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, katika kweli na katika haki.

Kwa sababu Mungu ameahidi kutubariki kwa wingi, ni lazima tufanyike baraka kwa wengine. Baraka za wokovu anazotuahidi Mungu hazitegemei utashi wa mwanadamu, bali katika kusudi la kweli na nguvu ya Bwana wa mabwana.