1 Corinthians 15:1-8 (1 Wakorintho 15:1-8)
05-04-2018
The evidence of the resurrection of Jesus Christ is irrefutable. Ushahidi wa Yesu kufufuka haupingiki. {Pastor P. Chuwa}
Acts 13:34-40 (Matendo 13:34-40)
04-04-2018
Have you trusted the risen Lord Jesus as your Saviour?.. Je, umemwamini Yesu Kristo aliyefufuka kama Bwana na mwokozi wako?
John 19:1-7 (Yohana 19:1-7)
31-03-2018
Jesus Christ died so we can be reconciled with God..Yesu alikufa ili tupatanishwe na Mungu.
Psalm 147:1-6, Matthew 26:26-30, 1 Corinthians 11:23-28
29-03-2018
Receive Holy Communion and be strengthened on your faith...Shiriki chakula cha Bwana imani yako ikue. {Pastor P Chuwa}
Romans 5:12-16 (Warumi 5:12-16)
24-03-2018
Naturally, we are all sinners, but in Christ our sins are forgiven. Kwa asili binadamu tu wenye dhambi, lakini kwa Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi. {Pastor P Chuwa}
Exodus 10:21-29 (Kutoka 10:21-29)
23-03-2018
Don’t give up keep trusting in Jesus. He will give you victory...Usikate tamaa, mtegemee Yesu akukupa ushindi. {Pastor P Chuwa}
John 7:25-32 (Yohana 7:25-32)
22-03-2018
Who is Jesus in your life? ..Yesu ni nani katika maisha yako? {Pastor P Chuwa}
Leviticus 16:20-28 (Walawi 16:20-28)
20-03-2018
Through the death and resurrection of Jesus Christ, we can be reconciled with God..Kwa kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, tunaweza kupata upatanisho na Mungu. {Pastor P Chuwa}
Exodus 5:1-7 (Kutoka 5:1-7)
19-03-2018
If God is for us who can be against us? Kama Mungu yupo nasi, nani awezaye kutupinga? {Pastor P. Chuwa}
Psalm 32:8-11, Luke 7:40-50, Hebrews 2:17-18
18-03-2018
Jesus Christ is the way to God. Yesu Kristo ndiye njia ya kufika kwa Mungu. {Pastor P. Chuwa}

Pages