Proverbs 10:20-21  (Methali 10:20-21)
23-08-2018
Our words should bless other people. Maneno yetu yabariki wengine. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 11:8-11 (Mithali 11:8-11)
21-08-2018
Your words should please God and be a blessing to others. Maneno yako yawe ya kumpendeza Mungu na baraka kwa wengine pia. {Pastor P Chuwa}
Psalm 119:73-80 (Zaburi 119:73-80)
18-08-2018
Do you claim God’s promises and obey His commandments? Unathamini Neno la Mungu? Unalisoma kila siku na kufuata amri za Mungu? (Pastor P Chuwa)
2 Corinthians 11:7-15 (2 Wakorintho 11:7-15)
16-08-2018
Search the Scriptures ourselves so we may not be deceived. Tuwe watu wa kusoma na kutafakari Biblia wenyewe ili tusipotoshwe. {Pastor P Chuwa}
Luke 14:7-11
15-08-2018
God will uplift those who are humble. Mungu atawainua wanyenyekevu. {Pastor P Chuwa}
Psalm 106:40-47 (Zaburi 106:40-47)
14-08-2018
Let us be faithful and obedient to God. Tuwe waaminifu na watii kwa Mungu wetu. {Pastor P. Chuwa}
Acts 12:20-23 (Matendo 12:20-23)
13-08-2018
Glory be to God alone. Utukufu ni wa Mungu pekee.{Pastor P. Chuwa}
Amos 1:1-5
10-08-2018
Be a blessing to other people . Uwe baraka kwa watu wengine. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 21:28-31 (Methali 21:28-31)
09-08-2018
Put everything in God's hands. Kabidhi mambo yako yote kwa Mungu. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 11:20-24
08-08-2018
Obey the word of God. Utii neno la Mungu. {Pastor P. Chuwa}

Pages