John 7:25-32 (Yohana 7:25-32)
22-03-2018
Who is Jesus in your life? ..Yesu ni nani katika maisha yako? {Pastor P Chuwa}
Leviticus 16:20-28 (Walawi 16:20-28)
20-03-2018
Through the death and resurrection of Jesus Christ, we can be reconciled with God..Kwa kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, tunaweza kupata upatanisho na Mungu. {Pastor P Chuwa}
Exodus 5:1-7 (Kutoka 5:1-7)
19-03-2018
If God is for us who can be against us? Kama Mungu yupo nasi, nani awezaye kutupinga? {Pastor P. Chuwa}
Psalm 32:8-11, Luke 7:40-50, Hebrews 2:17-18
18-03-2018
Jesus Christ is the way to God. Yesu Kristo ndiye njia ya kufika kwa Mungu. {Pastor P. Chuwa}
Job 10:8-13 (Ayubu 10:8-13)
17-03-2018
Turn to God in prayer, he will answer your needs.. Njoo kwa Mungu kwa maombi, atajibu mahijati yako. {Pastor P. Chuwa}
Genesis 1:1-5 (Mwanzo 1:1-5)
16-03-2018
God is Eternal. He has always existed and always will exist..Mungu ni wa milele, alikuwepo na ataendelea kuwapo. {Pastor P. Chuwa}
Revelation 5:13 (Ufunuo 5:13)
15-03-2018
God our Creator is worthy of our praise...Mungu muumba wetu anastahili sifa. {Pastor P. Chuwa}
Genesis 3:23 (Mwanzo 3:23
12-03-2018
Pray that God would forgive your sins and make your work satisfying and productive. Tuombe Mungu atusamehe na abariki kazi zetu zizae matunda mema. {Pastor P. Chuwa}
2 Chronicles 20:1-5 (2 Nyakati
09-03-2018
What is troubling you today? Turn to God in prayer. Una shida gani inayokusumbua? Ilete kwa Mungu kwa kuomba. {Pastor P Chuwa}
Lamentations 5:1-22 (Maombolezo 5:1-22)
08-03-2018
God will hear and answer your prayer. Mungu anasikia na kujibu maombi. {Pastor P. Chuwa}

Pages