Matthew 3:13-17 (Matayo 3:13-17)
14-01-2019
God received you as His child when you were baptized. Mungu alikupokea kama mtoto wake ulipobatizwa. {Pastor P. Chuwa}
Ezra 10:4
11-01-2019
Seek God's purpose in you. Tafuta kujua kusudi la Mungu na maisha yako. {Pastor P Chuwa}
Acts 9:32-35 (Matendo 9:32-35)
10-01-2019
Miracles should serve to bring people to Jesus Christ. Miujiza iwe kwa ajili ya kwavuta watu kwa Yesu Kristo. {Pastor P Chuwa}
John 9:1-5 (Yohana 9:1-5)
09-01-2019
Trust in Jesus and let Him shine His light into your life. Mwamini Yesu na mruhusu akuangazie nuru yake. {Pastor P Chuwa}
Acts 16:6-12 (Matendo 16:6-12)
08-01-2019
Seek to be guided by the Holy Spirit in all you do. Tafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu katika yote ufanyayo. {Pastor P. Chuwa}
Mark 1:1-8
18-12-2018
Listen to the Holy Spirit inside you, follow his guidance. Msikilize Roho Mtakatifu ndani yako na ufuate anavyokuongoza. {Pastor P. Chuwa}
Jeremiah 33:14-16
08-12-2018
In this Christmas season, prepare to receive Jesus in spirit. Katika msimu huu wa Krismasi, jiandae kumpokea Yesu kiroho.
Isaiah 19:19-22 (Isaya 19:19-22)
06-12-2018
Pray that the Gospel reaches all people. Ombea Injili iwafikie watu wote. (Pastor P. Chuwa)
Colossians 1:13-18 (Wakolosai 1:13-18)
05-12-2018
The Supremacy of the Son of God, Jesus Christ. Ukuu wa Mwana wa Mungu, Yesu Kristo. {Pastor P Chuwa}
James 5:7-8 (Yakobo: 5:7-5)
04-12-2018
Trust in God. His timing is perfect. Mwamini Mungu, wakati wake ni sahihi. {Pastor P Chuwa}

Pages