Isaiah 43:1-7 (Isaya 43:1-7)
19-04-2018
God loves all who come to him through Jesus Christ..Mungu anawapenda wote wanaokuja kwake kwa njia ya Yesu Kristo. {Pastor P. Chuwa}
John 6:66-71 (Yohana 6:66-71)
11-04-2018
Do you truly know Jesus? Are you willing to follow Him? Je! Unamfahamu vizuri Yesu Kristo? Uko tayari kumfuata? {Pastor P Chuwa}
Genesis 32:24-30 (Mwanzo 32:24-30)
09-04-2018
Do you meet with God? Is He speaking to you? Je! Unakutana na Mungu? Mungu anaongea nawe?
John 20:11-18 (Yohana 20:11-18)
07-04-2018
Christ has risen, have you heard him calling you? Yesu amefufuka, je umesikia akiuita?
1 Corinthians 15:1-8 (1 Wakorintho 15:1-8)
05-04-2018
The evidence of the resurrection of Jesus Christ is irrefutable. Ushahidi wa Yesu kufufuka haupingiki. {Pastor P. Chuwa}
Acts 13:34-40 (Matendo 13:34-40)
04-04-2018
Have you trusted the risen Lord Jesus as your Saviour?.. Je, umemwamini Yesu Kristo aliyefufuka kama Bwana na mwokozi wako?
John 19:1-7 (Yohana 19:1-7)
31-03-2018
Jesus Christ died so we can be reconciled with God..Yesu alikufa ili tupatanishwe na Mungu.
Psalm 147:1-6, Matthew 26:26-30, 1 Corinthians 11:23-28
29-03-2018
Receive Holy Communion and be strengthened on your faith...Shiriki chakula cha Bwana imani yako ikue. {Pastor P Chuwa}
Romans 5:12-16 (Warumi 5:12-16)
24-03-2018
Naturally, we are all sinners, but in Christ our sins are forgiven. Kwa asili binadamu tu wenye dhambi, lakini kwa Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi. {Pastor P Chuwa}
Exodus 10:21-29 (Kutoka 10:21-29)
23-03-2018
Don’t give up keep trusting in Jesus. He will give you victory...Usikate tamaa, mtegemee Yesu akukupa ushindi. {Pastor P Chuwa}

Pages