Romans 5:1-6 (Warumi 5:1-6)
12-07-2018
Obeying God brings blessings to us and others. Kumtii Mungu kunaleta baraka kwetu na watu wengine. {Pastor P. Chuwa}
1 Corinthians 13 (1 Wakorintho 13)
11-07-2018
Ask God to help you to love Him and other people. Mwombe Mungu akusaidie kumpenda yeye na binadamu wengine pia. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 5:25-26 (Mathayo 5:25-26)
10-07-2018
As Christians we should be peacemakers. Kama Wakristo, tutunze amani. {Pastor P. Chuwa}
1 John 3:17-18
09-07-2018
Show your love in actions..Unyesha upendo kwa matendo. {Pastor P. Chuwa}
Ephesians 6:10-12 (Waefeso 6:10-12)
07-07-2018
Put on the amour of God so you can defeat Satan. Vaa nguvu za Mungu ili umshinde shatani. {Pastor P. Chuwa}
1 Samuel 3:1-11
06-07-2018
Bring young people to God..Walete vijana kwa Mungu. {Pastor P Chuwa}
1 Samuel 18:10-16
05-07-2018
David was able to forgive Saul..Daudi aliweza kumsamehe Sauli. {Pastor P. Chuwa}
Luke 2:41-52 (Luka 2:41-52)
04-07-2018
What is your testimony about God? Nini Ushuhuda wako kuhusu Mungu?.. {Pastor P Chuwa}
Judges 6:22-32 (Waamuzi 6:22-32)
03-07-2018
Let us stand up for the truth. Tusimamie ukweli. {Pastor P. Chuwa}
Daniel 1:17-2
02-07-2018
Young people: use your talents for the glory of God. Vijana:tumieni vipaji vyenu kwa utukufu wa Mungu. {Pastor P Chuwa}

Pages