Matthew 5:4-7
09-11-2018
Let us show compassion and mercy to others. Tuwe na huruma na upole kwa wengine. {Pastor P Chuwa}
Isaiah 57:1-2
08-11-2018
God knows what is in your heart. Mungu anajua yaliyomo moyoni mwako. {Pastor P Chuwa}
Hebrews 12:1-3 (Waebrania 12:1-3)
07-11-2018
Let us run with perseverance the race marked out for us. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. {C.Swai, Elder}
Revelation 4:1-6 (Ufunuo 4:1-6)
06-11-2018
Make sure that you have trust in Jesus...Hakikisha unamwamini Yesu. {Pastor P Chuwa}
1 Thessalonians 3:11-13
05-11-2018
We need to keep rejecting sin and choosing what is right. Tunahitaji kuikataa dhambi na kuchagua yaliyo mema. {Pastor P Chuwa}
Habakkuk 2:1-4
03-11-2018
The righteous person will live by Faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. {Pastor Chuwa}
2 Thessalonians 3:1-10
02-11-2018
God help us to live according to God’s Word and to be a good example for others to follow. Mungu atusaidie kuishi kwa neno lake na kuwa mfano mwema kwa wengine. {Pastor P. Chuwa}
1 Thessalonians 2:9-12
01-11-2018
Pray that God helps you to do his work faithfully. Omba ili Mungu atakusaidie kufanya kazi yake kwa uaminifu. {C. Swai - Elder}
Acts 16:13-15 (Matendo 16:13-15)
31-10-2018
Bring young Children to Jesus. Walete watoto wadogo kwa Yesu. {Pastor P Chuwa}
1 Thessalonians 1:8-10
30-10-2018
Your faith in the living God, is a beacon to others. Imani yako katika Mungu aliye hai, ni kielelezo kwa wengine. {Pastor P. Chuwa}

Pages