Exodus 32:25-35 (Kutoka 32:25-35)
08-04-2019
Let us not take sin lightly. {Pastor Chuwa}
Psalm 57:1-5, Mark 10:45, Hebrews 9:11-15
07-04-2019
Jesus is the peace maker {Pastor P. Chuwa}
1 Kings 19:1-10 (1 Wafalme 19:1-10)
06-04-2019
In hard times look to God for comfort. Ukiwa na wakati mgumu, mtazame Mungu kwa faraja ya kweli.
Luke 22:14-20
05-04-2019
Jesus suffered and died on the cross for our sins. Yesu aliteswa na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. {Pastor P Chuwa}
Jeremiah 15:15-16
02-04-2019
Spend some time with God every day in prayer and Bible reading. Kuwa na muda wa faragha na Mungu kwa kusoma neno lake na kusali. {Pastor P Chuwa}
Matthew 15:32-39 (Mathayo 15:32-39)
01-04-2019
Give the little you have to Jesus, and he will multiply it to bless others. Toa kidogo ulicho nacho kwa Yesu, naye atakizidisha kubariki wengine. {Pastor P Chuwa}
Psalm 42:1-8, 1 Corinthians 11:17-22, Luke 9:10-17
31-03-2019
Jesus is the bread of life. Yesu nimkate wa uzima. {Pastor P.Chuwa}
Proverbs 12:10-11 (Mithali 12:10-11)
29-03-2019
God wants us to treat animals with kindness. Mungu anatutaka tuwatendee wema wanyama. {C Swai, Elder}
Genesis 7:1-5 (Mwanzo 7:1-5)
28-03-2019
May God help us all to be faithful in fulfilling all our responsibilities. Mungu atusaidie sisi sote tuwe waaminifu na tutekeleza vizuri wajibu wetu. {Pastor P Chuwa} 
Isaiah 40:26
27-03-2019
Let us fulfill our responsibilities to care for God’s wonderful creation. Tutekeleze jukumu letu la kutunza ummbaji mzuri wa Mungu. {Pastor P Chuwa}

Pages