2Peter 1:16-18
19-01-2019
Yesu
Ecclesiastes 12:13-14 (Mhubiri 12:13-14)
18-01-2019
Follow God’s commandments and live to please Him. Fuata amri za Mungu na uishi kwa kumpendeza yeye. { Pastor P. Chuwa}
Romans 14:8-9
17-01-2019
As Christians, our main purpose is to live for Christ. Kama Wakristo, lengo letu kuu ni kuishi kwa ajili ya Kristo. {Pastor P. Chuwa}
Acts 8:9-13 (Matendo 8:9-13)
16-01-2019
Keep on building spiritually on your baptism, your Spiritual foundation. Endelea kujenga juu ubatizo wako, ya msingi wako wa kiroho. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 3:13-17 (Matayo 3:13-17)
14-01-2019
God received you as His child when you were baptized. Mungu alikupokea kama mtoto wake ulipobatizwa. {Pastor P. Chuwa}
Ezra 10:4
11-01-2019
Seek God's purpose in you. Tafuta kujua kusudi la Mungu na maisha yako. {Pastor P Chuwa}
Acts 9:32-35 (Matendo 9:32-35)
10-01-2019
Miracles should serve to bring people to Jesus Christ. Miujiza iwe kwa ajili ya kwavuta watu kwa Yesu Kristo. {Pastor P Chuwa}
John 9:1-5 (Yohana 9:1-5)
09-01-2019
Trust in Jesus and let Him shine His light into your life. Mwamini Yesu na mruhusu akuangazie nuru yake. {Pastor P Chuwa}
Acts 16:6-12 (Matendo 16:6-12)
08-01-2019
Seek to be guided by the Holy Spirit in all you do. Tafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu katika yote ufanyayo. {Pastor P. Chuwa}
Mark 1:1-8
18-12-2018
Listen to the Holy Spirit inside you, follow his guidance. Msikilize Roho Mtakatifu ndani yako na ufuate anavyokuongoza. {Pastor P. Chuwa}

Pages