Joel 2:12-14 NIV ( Yoeli 2:12-14 )
17-02-2018
Jesus was willing to die for you so that your sins can be forgiven. Yesu Kristo alijitoa kufa masalabani ili usamehewe dhambi zako. {By Pastor P Chuwa}
Luke 17:1-4 NIV (Luka 17:1-4)
16-02-2018
Forgive others as God forgives us. Wasamehe wengine kama Mungu anavyotusamehe. {By Pastor P. Chuwa}
2 Chronicles 7:11-14 NIV (2 Mambo za nyakati 7:11-14)
15-02-2018
God is ready to hear and answer our prayers when we come to Him in humility and faith. Mungu yuko tayari kusikia maombi yetu tukija kwake kwa unyenyekevu na imani. {By Pastor P Chuwa}
Psalm 139:7-12, Luke 17:1-4, Joel 2:15-17 NIV (Zaburi 139:7-12, Luka 17:1-4, Yoeli 2:15-17)
14-02-2018
Repent and return to God. Tubu na umrudie Mungu. {By Pastor P. Chuwa}
Hebrews 13:10-16 NIV (Waebrania 13:10-16)
13-02-2018
Let us indeed praise God for our salvation and do good to others. Tumsifu Mungu kwa wokovu huu na tuishi maisha yanayompendeza Mungu. {By Pastor P Chuwa}
Luke 9:18-22 NIV (Luka 9:18-20)
12-02-2018
Thank God for His plan of salvation through Jesus Christ which is open for all...Tumshukuru Mungu kwa mpango wake kwa watu wote, wa kutukomboa kwa njia ya Yesu Kristo. {By Pastor P Chuwa}
Psalm 31:1-5, Hebrews 13:10-16, Matthew 17:9-12 NIV
11-02-2018
Jesus continues to teach his disciples about his death and resurrection. Yesu anaendelea kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu kufa na kufufuka kwake. {By Pastor P. Chuwa}
Jeremiah 22:29 NIV (Yeremia 22:29)
10-02-2018
Let us be prepared to heed God’s warnings in the Bible and change our behavior when necessary..Mungu atusaidie tuwe tayari kutubu dhambi na kubadilisha mwenendo wetu.  { By Pastor Chuwa}
Isaiah 55:6-11 NIV (Isaya 55:6-11)
09-02-2018
God’s Word is powerful and effective. Neno la Mungu lina nguvu na uwezo. {By Pastor Chuwa}
Isaiah 40:6-8 NIV (Isaya 40:6-8)
08-02-2018
God’s Word is eternal.. Neno la Mungu ni la milele. {By Pastor P. Chuwa}

Pages