Isaiah 43:20-25 (Isaya 43:20-25)
19-07-2018
God is happy when we come to Him in praise and worship. Mungu anapenda sifa na ibada. {Pastor P Chuwa}
Ephesians 2:8-9 (Waefeso 2:8-9)
18-07-2018
Thank God for your salvation. Mshukuru Mungu kwa wako wako. (Pastor P Chuwa)
Luke 7:40-50
17-07-2018
We are saved by grace. Tunaokolewa kwa neema. {Pastor P Chuwa}
Psalm 64, Ephesians 2:8-9, Matthew 7:15-23
16-07-2018
Watch out for false prophets. {Pastor P Chuwa}
Philippians 4:14-20 (Wafilipi 4:14-20)
14-07-2018
Be generous in your giving. Toa kwa ukarimu. {Pastor P Chuwa}
Ecclesiastes 9:9-10 (Mhubiri 9:9-10)
13-07-2018
Put God first, others next, and live a meaningful life. Mtangulize kwanza, wengine pili, na uishi maisha yenye maana nzuri.
Romans 5:1-6 (Warumi 5:1-6)
12-07-2018
Obeying God brings blessings to us and others. Kumtii Mungu kunaleta baraka kwetu na watu wengine. {Pastor P. Chuwa}
1 Corinthians 13 (1 Wakorintho 13)
11-07-2018
Ask God to help you to love Him and other people. Mwombe Mungu akusaidie kumpenda yeye na binadamu wengine pia. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 5:25-26 (Mathayo 5:25-26)
10-07-2018
As Christians we should be peacemakers. Kama Wakristo, tutunze amani. {Pastor P. Chuwa}
1 John 3:17-18
09-07-2018
Show your love in actions..Unyesha upendo kwa matendo. {Pastor P. Chuwa}

Pages