Ephesians 6:10-12 (Waefeso 6:10-12)
07-07-2018
Put on the amour of God so you can defeat Satan. Vaa nguvu za Mungu ili umshinde shatani. {Pastor P. Chuwa}
1 Samuel 3:1-11
06-07-2018
Bring young people to God..Walete vijana kwa Mungu. {Pastor P Chuwa}
1 Samuel 18:10-16
05-07-2018
David was able to forgive Saul..Daudi aliweza kumsamehe Sauli. {Pastor P. Chuwa}
Luke 2:41-52 (Luka 2:41-52)
04-07-2018
What is your testimony about God? Nini Ushuhuda wako kuhusu Mungu?.. {Pastor P Chuwa}
Judges 6:22-32 (Waamuzi 6:22-32)
03-07-2018
Let us stand up for the truth. Tusimamie ukweli. {Pastor P. Chuwa}
Daniel 1:17-2
02-07-2018
Young people: use your talents for the glory of God. Vijana:tumieni vipaji vyenu kwa utukufu wa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Matthew 12:9-14 (Mathayo 12:9-14)
30-06-2018
Jesus Christ is the Lord of Sabath...Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. {Pastor P Chuwa}
1 Samuel 24:16-22
29-06-2018
Forgive you enemy...Msamehe adui yako. {elder C. Swai}
Exodus 21:8-13 (Kutoka 21:8-13)
28-06-2018
God has given us rules to live by. Mungu ametupa amri za kufuata. {Elder C.Swai}
Esther 4:12-17 (Esta 4:4-17)
27-06-2018
The power of prayer. Nguvu ya maombi. {Elder C. Swai}

Pages