Thur 17th Nov. 2016, Matthew 24:29-31
17-11-2016
Our passage this morning is very similar to that of yesterday morning. These are parallel passages from different gospels....Somo la leo linafanana sana na lile la jana kutoka Injili ya Marko. Kila injili ina mikazo tofauti kidogo.
Wed 16th Nov 2016, Mark 13:24-27 (NIV)
16-11-2016
Jesus is teaching His disciples about His Second coming and the end of the world.....Yesu anawafundisha mitume wake kuhusu ujio wake wa pili na mwisho wa dunia.
Tues 15/11/16, Luke 21:5-9 (NIV)
15-11-2016
Jesus spent much time teaching His disciples about what would come in the future......Yesu mara kwa mara alifundisha wanafunzi wake kuhusu mambo yatayotokea...
Revelation 21:9-11 New International Version (NIV)
12-11-2016
This whole chapter is a vision of heaven. Heaven is where God is. It is a wonderful Holy place. ..Mlango huu nzima ni maono kuhusu mbinguni. Mbinguni ni mahali Mungu alipo. Ni mahali pa furaha na amani tele. ..
Revelation 17:14 New International Version (NIV)
11-11-2016
Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sins of the world....Yesu Kristo ni Mwana kondoo wa Mungu alikyechukua dambi ya ulimwengu...
Joel 3:1-5 New International Version (NIV)
10-11-2016
In many other prophesies God judges His own people the Jewish nation. But here speaking through the Prophet Joel ....Kupitia manabii wengi Mungu anawonya Waisraeli kwa makosa yao. Lakini kupitia nabii Yoeli ...
Revelation 7:9-12 New International Version (NIV)
09-11-2016
In this vision given to The Apostle John he catches a glimpse of heaven....Mtume Yohana anapata maono ya jinsi ilivyo na itakavyokuwa mbinguni.
PROVERBS 10:1-7 (NIV)
08-11-2016
Proverbs of Solomon ....Methali za Mfalme Suleiman
Psalm 88:9-18, Revelation 7:9-12, Matthew 5:8 (NIV)
06-11-2016
How can we be pure in heart? By repenting our sins and trusting in Jesus Christ as our Lord and savior....Tutawezaje kuwa na moyo safi? Hatuwezi kwa nguvu zetu. Tuapaswa kumtegemea Mungu kila siku.
Luke 19:45-46 New International Version (NIV)
05-11-2016
Jesus wanted to see people worshipping God in spirit and in truth in the Jewish Temple in Jerusalem...Yesu alikasirika kuona Hekalu la Mungu kule Yerusalemu likitumiwa vibaya kwa ajili ya biashara.

Pages