Esther 8:9-14 (NIV)
23-03-2017
Pray that God would guide you as to the work that He has for you and help you to be faithful in doing His will...Mwombe Mungu uweze kujua nafasi yako na kutekeleza wajibu wako kwa uaminifu...{By Pastor P. Chuwa}
John 9:35-41(NIV)
22-03-2017
Jesus had healed a blind man on the Sabbath day. The Pharisees were annoyed with Jesus because they said He had broken the Sabbath. Yesu amliponya kipofu siku ya Sabato. Mafarisayo walikasirika kwa sababu waliona kwamba amevunja amri ya kupumzika siku ya Sabato...{By Pastor P. Chuwa}
Psalm 25:1-7, John 9:35-41, Genesis 2:15 (NIV)
20-03-2017
Jesus wants to change us Christians so that we can be a blessing in the world and change the environment in every way for the better..Yesu anataka sisi Wakristo tubadilike na tubadilishe mazingira, kiroho na kimwili. {By Pastor P. Chuwa}
Genesis 27:41-45 (NIV)
17-03-2017
Let us pray for love and harmony in our families and do what we can to reconcile any disputes in our own family...Tujitahidi kuleta amani na mapatano katika familia zetu..{By Pastor P Chuwa}
2 Samuel 12:26-31 (NIV)
16-03-2017
Let us learn to co-operate with others and not try to take all the glory for ourselves....Tujifunze kushirikiana na wengine na tusitafute kusifiwa sisi tu...{By Pastor P. Chuwa}
Acts 12:18-19 (NIV)
15-03-2017
Pray that those in authority and with responsibility to administer Justice, would do so fairly. ..Waombee wenye mamlaka na wahusika na sheria na mahakama kuwa na hekima na huruma, na watekeleze wajibu wao kwa usahihi. .{By Pastor P. Chuwa}
Exodus 2:11-15 (NIV)
13-03-2017
Often violence breeds violence. One violent act leads to another...Mara nyingi tendo moja la ukatili linasababisha lingine na lingine, kila mtu akilipa kisasi kwa mwingine..{By Pastor P Chuwa}
Hebrews 11:17-19 (NIV)
10-03-2017
Sometimes we may face some very challenging situations in our lives. Let us trust in God to see us through..Tunaweza kukutana na changamoto nzito katika maisha yetu. Tumtegemee Mungu kuzishinda. {By Pastor P. Chuwa}
Isaiah 31 (NIV)
10-03-2017
Let us examine our lives and see if we are truly putting God first and following His plans..Tujiangalie tusitegemee binadamu wala miungu. Bali tumtegemee Mungu na tutafute mapenzi yake kila wakati. {By Pastor P Chuwa}
Numbers 20:1-13 (NIV)
09-03-2017
Let us pray that God would help us to be humble even under provocation. God can help us to be patient with difficult people..Tumwombe Mungu atupe kuwa na uvumilivu tukikutana na watu wagumu, na tuwe wanyenyekevu...{By Pastor P. Chuwa}

Pages