Thur 29th Dec: Acts 8:1-3 (NIV)
29-12-2016
After Stephen the First Christian Martyr was killed the church suffered great persecution...Baada ya kuuwawa kwa Stephano, Mfia dini Mkristo wa kwanza, kanisa lilipata mateso sana.
Wed 28th Dec: Matthew 10:29-33 (NIV)
28-12-2016
God made the world and He cares for all His creation. God loves us and we are precious to Him. ...Mungu aliumba ulimwengu na anatunza uumbaji wake. Mungu anapenda kila kiumbe na hasa sisi wanaadamu.
Tues 27th Dec: Matthew 2:19-23 (NIV)
27-12-2016
God spoke to Joseph to guide him in his life. God spoke to him through and angel and through a dream to guide and warn him. ..Mungu aliongea na Yusufu kumwongoza na kumwonya. Mungu alitumia malaika na ndoto pia.
Mon 26th Dec; Psalm 119:17-24, Matthew 10:29-33, 1 Peter 4:12-19 (NIV)
26-12-2016
This letter was written about 60AD to Christians scattered in various provinces in the Middle East. ..Waraka huu uliandikwa na Mtume Petro mnamo 60 BK. Aliandikia Wakristo kule Asia ambao walipata mateso kwa ajili ya imani yao.
Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sat 24th Dec: Psalm 148:1-6, Hebrews 2;11-16, John 1:1-5 (NIV)
24-12-2016
This evening we will gather together in church to remember the birth of our Lord Jesus Christ over 2000 years ago in a stable in Bethlehem. ....Leo jioni tutakusanyika pamoja kanisani kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, zaidi ya miaka 2000 iliyopita kule Bethlehemu.
Isaiah 52:7 (NIV) Thur 22 Dec
22-12-2016
We all like to hear good news. These are words of encouragement to God’s people...Sisi sote tunapenda habari njema. Maneno haya ni maneno ya kututia moyo watu wa Mungu.
1 John 1:1-4; Wed 21st Dec
21-12-2016
The Apostle John begins his first letter in a similar way to that in which he begins his Gospel. He talks about the beginning...Lugha ya mwanzo wa Waraka huu wa kwanza wa Yohana inafanana na ile katika mistari ya kwanza ya Injili ya Yohana. Anaeleza kuhusu Yesu Kristo aliyekuwepo tangu mwanzo.
LUKE 12:35-40; Tues 20th Dec
20-12-2016
We are looking forward to Christmas. We want to remember and celebrate the birth of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Pages