Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sat 24th Dec: Psalm 148:1-6, Hebrews 2;11-16, John 1:1-5 (NIV)
24-12-2016
This evening we will gather together in church to remember the birth of our Lord Jesus Christ over 2000 years ago in a stable in Bethlehem. ....Leo jioni tutakusanyika pamoja kanisani kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, zaidi ya miaka 2000 iliyopita kule Bethlehemu.
Isaiah 52:7 (NIV) Thur 22 Dec
22-12-2016
We all like to hear good news. These are words of encouragement to God’s people...Sisi sote tunapenda habari njema. Maneno haya ni maneno ya kututia moyo watu wa Mungu.
1 John 1:1-4; Wed 21st Dec
21-12-2016
The Apostle John begins his first letter in a similar way to that in which he begins his Gospel. He talks about the beginning...Lugha ya mwanzo wa Waraka huu wa kwanza wa Yohana inafanana na ile katika mistari ya kwanza ya Injili ya Yohana. Anaeleza kuhusu Yesu Kristo aliyekuwepo tangu mwanzo.
LUKE 12:35-40; Tues 20th Dec
20-12-2016
We are looking forward to Christmas. We want to remember and celebrate the birth of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Luke 3:15-17 (NIV); Mon 12th Dec
12-12-2016
These words are the testimony of John the Baptist. John knew his place. ..Yohana Mbatizaji alitoa ushuhuda huu kuhusu huduma yake.
Psalm 22:22-31, Jude 1:21-25, Matthew 11:11-15, (NIV) Sun 11th Dec
11-12-2016
John the Baptist was chosen by God to prepare the way for the coming of Jesus Christ. ..Yohana alichaguliwa na Mungu kabla ya kuzaliwa kuwa mtangulizi kuandaa njia kwa Yesu Kristo.
Mathew 24:15-28, Fri 9th Dec
09-12-2016
Jesus is giving teachings to His disciples so that they will be prepared for His Second coming.
Isaiah 40:1-5, Thur 8th Dec.
08-12-2016
These words of Isaiah are a message of comfort to the Jewish people in exile.....Maneno ya nabii Isaya katika somo la leo, ni faraja aliyetoa Mungu kwa taifa lake wakiwa utumwani.

Pages