Psalm 51:1-10, Acts 2:36-38, Matthew 6:16-18 (NIV)
01-03-2017
Today is Ash Wednesday and the first day of Lent. . It is a spiritual exercise to deny ourselves and spend more time with God in prayer and Bible reading. We should also examine our lives and repent our sins...Leo ni Jumatano ya Majivu na siku ya kwanza katika kipindi cha Kwaresma. Ni muda wa kujinyima na kupata nafasi kuwa karibu na Mungu katika kuomba na kusoma Neno la Mungu, na kujichunguza mwenendo wetu, na kutubu dhambi zetu...{By Pastor P. Chuwa}
Hebrews 2:5-10 (NIV)
27-02-2017
Jesus died on the cross being punished for our sins. Christ did this for us so that we sinners can be reconciled to God. .Yesu alikufa msalabani akibeba dhambi zetu, ili sisi wenye dhambi tupanishwe tena na Mungu. {By Pastor P. Chuwa}
Jeremiah 45 (NIV)
23-02-2017
When you read His Word in the Bible and when you pray ask God to speak to you personally...Wakati unasoma Biblia na wakati wa maombi, umwombe Mungu akupe Neno kwa nasfi yako. ..{ By Pastor P. Chuwa}
Mark 4:1-9 (NIV)
22-02-2017
When God’s Word is preached and taught and when people read the Bible they react in a variety of different ways...Watu wakisikia mahubiri na mafundisho ya Neno la Mungu na kusoma Biblia wanapokea kwa njia tofauti. ..{By Pastor P. Chuwa}
Matthew 16:19-20 (NIV)
21-02-2017
As Christians we are not to try to live our lives apart from the Church. Each of us needs to belong to a particular congregation....Wakristo wote tunapaswa kuwa washarika wa usharika fulani. Tusihame hame makanisa. Tuwe mahali ambapo tutalelewa kiroho na kupata mashauri ipasavyo. ..{By Pastor P. Chuwa}
Matthew 10:1-15 (NIV)
20-02-2017
Jesus sent His Apostles out in twos to preach and teach and heal the sick after giving them instructions. ..Yesu alituma Mitume wawili wawili kuhubiri injili na kuponya wagonjwa, baada ya kuwapa maelekezo...{By Pastor P Chuwa}
Psalm 118:23-29, Mark 4:1-9, Jeremiah 23:24-29 (NIV)
19-02-2017
There are so many different churches and many different preachers. Let us be careful. ..Tuwe waangalifu. Mahubiri na makanisa ni mengi sana sikuhizi. ..{Prepared by Pastor P.Chuwa}
Jeremiah 15:19-21 (NIV)
18-02-2017
God is loving and merciful. Trust in Him fully...Mungu ni mwenye huruma na yupo tayari kutusamehe. Tumtegemee kabisa...{Presented by Pastor P. Chuwa}
Jonah 4:5-11 (NIV)
17-02-2017
Jonah had refused God’s call to go to preach to the people of Nineveh to give them a chance to repent of their sins....Awali Mungu alimwita Yona kwenda kuhubiri Ninawi ili watu wake wapate nafasi ya kumrudia Mungu, lakini alikataa. ..{Presented by Pastor P Chuwa}
Ephesians 2:11-22 (NIV)
16-02-2017
By faith in Christ, Gentiles and Jews can all be united as God’s people...Kwa njia ya imani, Wayahudi na watu wa mataifa, wanaweza kuwa pamoja katika familia ya Mungu...{Presented by Pastor P. Chuwa}

Pages