Tues 15/11/16, Luke 21:5-9 (NIV)
15-11-2016
Jesus spent much time teaching His disciples about what would come in the future......Yesu mara kwa mara alifundisha wanafunzi wake kuhusu mambo yatayotokea...
Revelation 21:9-11 New International Version (NIV)
12-11-2016
This whole chapter is a vision of heaven. Heaven is where God is. It is a wonderful Holy place. ..Mlango huu nzima ni maono kuhusu mbinguni. Mbinguni ni mahali Mungu alipo. Ni mahali pa furaha na amani tele. ..
Revelation 17:14 New International Version (NIV)
11-11-2016
Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sins of the world....Yesu Kristo ni Mwana kondoo wa Mungu alikyechukua dambi ya ulimwengu...
Joel 3:1-5 New International Version (NIV)
10-11-2016
In many other prophesies God judges His own people the Jewish nation. But here speaking through the Prophet Joel ....Kupitia manabii wengi Mungu anawonya Waisraeli kwa makosa yao. Lakini kupitia nabii Yoeli ...
Revelation 7:9-12 New International Version (NIV)
09-11-2016
In this vision given to The Apostle John he catches a glimpse of heaven....Mtume Yohana anapata maono ya jinsi ilivyo na itakavyokuwa mbinguni.
PROVERBS 10:1-7 (NIV)
08-11-2016
Proverbs of Solomon ....Methali za Mfalme Suleiman
Psalm 88:9-18, Revelation 7:9-12, Matthew 5:8 (NIV)
06-11-2016
How can we be pure in heart? By repenting our sins and trusting in Jesus Christ as our Lord and savior....Tutawezaje kuwa na moyo safi? Hatuwezi kwa nguvu zetu. Tuapaswa kumtegemea Mungu kila siku.
Luke 19:45-46 New International Version (NIV)
05-11-2016
Jesus wanted to see people worshipping God in spirit and in truth in the Jewish Temple in Jerusalem...Yesu alikasirika kuona Hekalu la Mungu kule Yerusalemu likitumiwa vibaya kwa ajili ya biashara.
2 Timothy 2:14-19 New International Version (NIV)
04-11-2016
The Apostle Paul is giving teaching to young Pastor Timothy. He emphasizes the importance of sound teaching in the church. ..Mtume Paulo anamfundisha Mchungaji Kijana Timotheo. Paulo anasisitiza umuhimu wa Mafundisho sahihi na kutumia vizuri Biblia.
THURSDAY 3rd NOVEMBER 2016 MORNING
03-11-2016
There is plenty of evidence that Jesus Christ is God’s son. ...Kuna ushuhuda wa kutosha kwamba Yesu Kristo ni Mwana wa Mungu.

Pages