Isaiah 52:7 (NIV) Thur 22 Dec
22-12-2016
We all like to hear good news. These are words of encouragement to God’s people...Sisi sote tunapenda habari njema. Maneno haya ni maneno ya kututia moyo watu wa Mungu.
1 John 1:1-4; Wed 21st Dec
21-12-2016
The Apostle John begins his first letter in a similar way to that in which he begins his Gospel. He talks about the beginning...Lugha ya mwanzo wa Waraka huu wa kwanza wa Yohana inafanana na ile katika mistari ya kwanza ya Injili ya Yohana. Anaeleza kuhusu Yesu Kristo aliyekuwepo tangu mwanzo.
LUKE 12:35-40; Tues 20th Dec
20-12-2016
We are looking forward to Christmas. We want to remember and celebrate the birth of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Luke 3:15-17 (NIV); Mon 12th Dec
12-12-2016
These words are the testimony of John the Baptist. John knew his place. ..Yohana Mbatizaji alitoa ushuhuda huu kuhusu huduma yake.
Psalm 22:22-31, Jude 1:21-25, Matthew 11:11-15, (NIV) Sun 11th Dec
11-12-2016
John the Baptist was chosen by God to prepare the way for the coming of Jesus Christ. ..Yohana alichaguliwa na Mungu kabla ya kuzaliwa kuwa mtangulizi kuandaa njia kwa Yesu Kristo.
Mathew 24:15-28, Fri 9th Dec
09-12-2016
Jesus is giving teachings to His disciples so that they will be prepared for His Second coming.
Isaiah 40:1-5, Thur 8th Dec.
08-12-2016
These words of Isaiah are a message of comfort to the Jewish people in exile.....Maneno ya nabii Isaya katika somo la leo, ni faraja aliyetoa Mungu kwa taifa lake wakiwa utumwani.
Revelation 1:8 (NIV), Wed 7th Dec
07-12-2016
Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet. So in saying this Jesus is saying that He is the beginning and the end and all that is in between...Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Maneno yanayoonyesha Utawala wa Yesu Kristo. Alfa na Omega ni herufi ya kwanza na ya mwisho katika alfabeti ya Kigiriki.
Isaiah 62:1-5 (NIV), Tues 6th Dec
06-12-2016
Isaiah brings words of encouragement from God to the Jews who are in captivity in Babylon.....Maneno ya Nabii Isaya ni ujumbe wa Mungu kwa Taifa takatifu, watu wa Yuda, wakiwa utumwani Babilon.
Mon 5th Dec, Luke 17:22-26 (NIV)
05-12-2016
In these verses from the Matthew’s Gospel we hear Jesus teaching His disciples. He wants them to understand about His second coming...Katika maneno haya kutoka Injili ya Mathayo Yesu anawafundisha wanafunzi wake. Yesu alitaka waelewe kuhusu ujio wake wa pili kwa utukufu.

Pages