Date: 
20-10-2017
Reading: 
Titus 3:1-3 NIV {Tito 3:1-3}

FRIDAY 20TH OCTOBER 2017

Titus 3:1-3New International Version (NIV)

Saved in Order to Do Good

1 Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone.

At one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another.

IJUMAA TAREHE 20 OKTOBA 2017

TITO 3:1-3

Tumeokolewa ili kutenda mema.

1 Uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka, na kutii, na kuwa tayari kwa kila kazi njema;
2 wasimtukane mtu ye yote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote.
3 Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana.