1 Corinthians 1:10-17 (1 Wakorintho 1:10-17)
21-06-2018
Christians: Unite in doing God's work.. Wakristo, tuwe na umoja katika kutenda kazi ya Bwana {Elder C. Swai}
Phillipians 2:12 (Wafilipi 2:12)
20-06-2018
Fear of God must not disappear from you heart. Hofu ya Mungu isondoke moyoni mwako. {Elder S Jengo}
Mark 12:28-34
19-06-2018
The greatest command of all is based on Love..Amri kuu kuliko zote inatokana na Upendo { Elder C Swai}
ROMANS 14:16-19 (Warumi 14:16-19)
18-06-2018
Christians: We are to promote peace and positive development in our communities. Wakrito: tunapaswa kuwa wapenda amani na maendeleo chaya katika jamii yetu. {Eder C Swai}
Isaiah 45:18-21
14-06-2018
Worship no other Gods. {Elder C Swai}
2 Corinthians 5:17 (2 Wakorintho 5:17)
13-06-2018
Invite Jesus to be your Lord and Saviour, he will change your life. Mkaribishe Yesu kuwa Bana na mwokozi wako, atabadili maisha yako. {Elder S Jengo}
Ephesians 4:23 (Waefeso 4:23)
11-06-2018
Renewed in the spirit.. Kuhuishwa kiroho {Elder S Jengo}
Mark 8:35
09-06-2018
Christians, It's our duty to spread the Gospel..Wakristo ni jukumu letu kueneza injili. {Elder S Jengo}
John 3:30 ..Continued ( Yohana 3:30..inaendelea)
08-06-2018
How do we weigh our relation with Christ?...Tunapimaje uhusiano wetu na Yesu?
John 3:30 (Yohana 3:30)
07-06-2018
“He must become greater, I must become less” “Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua” {Elder S Jengo}

Pages