Romans 6:15-23 NIV {Warumi 6:15-23]
02-08-2017
We are saved by God's Grace...Tunaokolewa kwa neema ya Mungu tu..{By Pr. P Chuwa}
Hosea 2:18-23 NIV
01-08-2017
God is patient with us and does not want anyone to perish..Mungu ni mwenye subira na huruma kwetu, hapendi hata mmoja aangamie..{ By Pr. P Chuwa}
Songs of Songs 8:6 { Wimbo ulio bora 8:6}
28-07-2017
Learn to love God and our Spouses..Tukazane kumpenda Mungu na wenzi wetu. ..{By Pastor P Chuwa}
1John 4:7-10 {1Yohana 4:7-10}
26-07-2017
God is Love...Mungu ni pendo..{By Pr.P Chuwa}
John 18:15-24...{Yohana 18:15-24}
22-07-2017
Jesus still speaks to us today through The Bible....Yesu hata leo anasema nasi kupitia Injili zilizoandikwa katika Biblia takatifu. {By Pastor P. Chuwa}
James 3:3-18 {Yakobo 3:3-18}
21-07-2017
Education and earthly wisdom, without God, does not bear good fruit...Elimu na hekima ya ulimwengu, bila Mungu, haizai matunda mema...{By Pr. P. Chuwa}
Exodus 3:1-6 NIV...Mwanzo 3:1-6
20-07-2017
God will enable you if you trust him...Mungu atakuwezesha ukimtegemea..{By Pr. P Chuwa}
John 1:11-13 (NIV) {Yohana 1:11-13}
19-07-2017
Believers are made children of God through faith in Jesus Christ...Tunafanywa kuwa wana wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo.
Mark 1:16-20 (NIV) {Marko 1:16-20}
18-07-2017
What is Jesus calling you to do? Yesu anakuita kufanya nini? {By Pr. P Chuwa}
2 Timothy 2:11-13 (NIV) {2Timotheo 2:11-13}
17-07-2017
Be committed in following Jesus...Mfuate Yesu kwa ukamilifu...{By Pr. P. Chuwa}

Pages