Daniel 1:17-2
02-07-2018
Young people: use your talents for the glory of God. Vijana:tumieni vipaji vyenu kwa utukufu wa Mungu. {Pastor P Chuwa}
Matthew 12:9-14 (Mathayo 12:9-14)
30-06-2018
Jesus Christ is the Lord of Sabath...Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato. {Pastor P Chuwa}
1 Samuel 24:16-22
29-06-2018
Forgive you enemy...Msamehe adui yako. {elder C. Swai}
Exodus 21:8-13 (Kutoka 21:8-13)
28-06-2018
God has given us rules to live by. Mungu ametupa amri za kufuata. {Elder C.Swai}
Esther 4:12-17 (Esta 4:4-17)
27-06-2018
The power of prayer. Nguvu ya maombi. {Elder C. Swai}
Exodus 23:1-9 (Kutoka 23:1-9)
26-06-2018
Laws of Justice and Mercy... Sheria za haki na huruma.
1 Peter 5:7 (1Petro 5:7)
25-06-2018
Cast all your anxieties onto Jesus. Mtwike Yesu mizigo yako. {Elder S Jengo}
1Peter 5:5b-6a (1Petro 5:5b-6a)
22-06-2018
Humble yourself before God...Nyenyekea mbele za Mungu {Elder S Jengo}
1 Corinthians 1:10-17 (1 Wakorintho 1:10-17)
21-06-2018
Christians: Unite in doing God's work.. Wakristo, tuwe na umoja katika kutenda kazi ya Bwana {Elder C. Swai}
Phillipians 2:12 (Wafilipi 2:12)
20-06-2018
Fear of God must not disappear from you heart. Hofu ya Mungu isondoke moyoni mwako. {Elder S Jengo}

Pages