Luke 2:22-24 NIV (Luka 2:22-24)
23-09-2017
Let us be faithful in obeying God’s laws and giving our offerings and tithes to Him.. Tunapaswa kuwa waaminifu katika kumtolea Mungu zaka na sadaka. {By Pr. P Chuwa}
Exodus 35:20-29 NIV (Kutoka 35:20-29)
22-09-2017
Its good to give good offerings to God...Ni vyema kumtolea Mungu vilivyo bora {By Pr. P. Chuwa}
Ezra 2:64-70 NIV
21-09-2017
Do we give our offerings willingly? Je tunamtolea Mungu kwa moyo wa kupenda? {By Pr. P. Chuwa}
Acts 9:36-43 NIV ( Matendo 9:36-43)
20-09-2017
Use your God given talents to serve others..Tumia karama ulizojaliwa na Mungu kubariki wengine. {By Pr. P Chuwa}
Deuteronomy 26: 12 - 15 NIV (Kumb 26:12-15)
19-09-2017
It pleases God when we share our blessings with others....Inampendeza Mungu tukitumia alivyotupa kubariki wengine.
2 Thessalonians 3:6-15 NIV ( Thesalonike 3:6-15)
18-09-2017
Christians are called to work hard and to support their own lives. Wakristo wanaaswa kufanya kazi kwa bidii na kujitegemea.
Luke 8:19-21 NIV ( Luka 8:19-21)
16-09-2017
We are all brothers and sisters in Jesus Christ...Sote tu ndugu katika Yesu Kristo
Proverbs 25:21 NIV (Mithali 25:21)
15-09-2017
God tells us to love our enemies...Mungu anatuambia tuwapende maadui zetu.
Acts 7:22-29 NIV ( Matendo 7:22-29)
14-09-2017
It's our duty to protect the weak...Ni jukumu letu kuwalinda wanyonge. {By Pr. P Chuwa}
Philippians 2:14-18 NIV (Wafilipi 2:14-18)
13-09-2017
Let your life be a good witness of the word of God in you. Maisha yako yawe ushuhuda wa neno la Mungu lililo ndani yako.

Pages