1 Corinthians 3:1-9 (1 Wakorintho 3:1-9)
24-01-2018
As Christians we are all parts of the same body united by Jesus Christ. Wakristo sote tu viungo vya mwili mmoja wa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. {By Pastor P Chuwa}
2 Corinthians 3:4-11 (2 Wakorintho 3:4-11)
23-01-2018
We have been saved by faith in Jesus Christ. Tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo.
Psalm 121 (Zaburi 121)
20-01-2018
God protects us by day and by night...Mungu anatulinda usiku na mchana. {By Pastor P. Chuwa}
1Kings 17:17-24
19-01-2018
Come to God frequently in prayer, and ask for his guidance. Njoo mbele za Bwana mara kwa mara kwa kuomba na kuomba akuongoze. {By Pastor Chuwa}
Ephesians 5:29-33 (Waefeso 5:29-33)
18-01-2018
Christ's relationship to the Church is likened to that of marriage between husband and wife. Uhusiano wa Yesu na kanisa unafananishwa na ndoa kati ya mume na mke.
Luke 4:24-30 (Luka 4:24-30)
17-01-2018
God help us to have true faith in God and not be blinded by our prejudices. ..Mungu atusaidie kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwozoki wetu. {By Pastor P. Chuwa}
Genesis 46:28-34 (Mwanzo 46:28-34)
16-01-2018
God blesses our homes. Mungu anabariki familia zetu { By Pastor P. Chuwa}
Psalm 97:1-7, Colossians 1:19-20, John 8:12
06-01-2018
Today is Epiphany when we remember the Wise Man who followed the star and came to the place where Jesus was born. Leo ni siku ya Epifania au funuo. Tunakumbuka jinsi Mamajusi walifuata nyota na walifika kumshujudia Yesu Kristo. {By Pastor P. Chuwa}
Deuteronomy 6:20-25 (KUMBUKUMBU LA TORATI   6:20-25)
05-01-2018
It is good to remember history and to see how God has worked in the lives of our ancestors and how He has worked in our own lives. ...Ni muhimu kutunza historia ya kanisa na familia, na hasa kukumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. {By Pastor P. Chuwa}
Lamentations 3:22-24 (Maombolezo 3:22-24)
04-01-2018
Let us come to God in prayer every morning. It is good to start the day in prayer. Ni vema kuanza kila siku kwa maombi. {By Pastor P Chuwa}

Pages