Romans 11:1-6 NIV (Warumi 11:1-6)
02-02-2018
Pray for Jewish people to understand that Jesus Christ is the son of God who came to earth to save us...Tuwaombee Wayahudi waelewe kwamba Yesu ni Mesihi na ni mwana wa Mungu na ni mmoja na Mungu wao Yahweh. {By Pastor P Chuwa}
Jeremiah 9:23-24 NIV (Yeremia 9:23-24)
01-02-2018
God loves the humble...Mungu anapenda watu wanyenyekevu. {By Pastor P Chuwa}
Romans 3:27-31 NIV (Warumi 3:27-31}
31-01-2018
We are saved by Grace not by works. Tunaokolewa kwa Neema siyo kwa matendo. {By Pastor P Chuwa}
Acts 8:18-24 NIV ( Matendo 8:18-24)
30-01-2018
By the Grace of God we receive the gift of the Holy Spirit and many spiritual blessings...Tunaokolewa kwa neema na tunapewa Roho Mtakatifu na baraka nyingi kwa neema. {By Pastor P Chuwa)
Psalm 18:1-6, Romans 3:27-31, Luke 17:7-10 NIV (Zaburi 18:1-6; Warumi 3:27-31; Luka 17:7-10)
28-01-2018
We are saved by Grace. Tunaokolewa kwa neema. {By Pastor P. Chuwa}
John 7:14-24 NIV (Yohana 7:14-24)
27-01-2018
May God help us to hear and understand and believe the truth and to live it out in our lives.    Mungu atusaidie kusikiliza kwa maskio ya kawaida na ya kiroho. Tukiamini ukweli kuhusu Yesu na kuzingatia katika maisha yetu. {By Pastor P. Chuwa}
1 Corinthians 3:1-9 (1 Wakorintho 3:1-9)
24-01-2018
As Christians we are all parts of the same body united by Jesus Christ. Wakristo sote tu viungo vya mwili mmoja wa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. {By Pastor P Chuwa}
2 Corinthians 3:4-11 (2 Wakorintho 3:4-11)
23-01-2018
We have been saved by faith in Jesus Christ. Tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo.
Psalm 121 (Zaburi 121)
20-01-2018
God protects us by day and by night...Mungu anatulinda usiku na mchana. {By Pastor P. Chuwa}
1Kings 17:17-24
19-01-2018
Come to God frequently in prayer, and ask for his guidance. Njoo mbele za Bwana mara kwa mara kwa kuomba na kuomba akuongoze. {By Pastor Chuwa}

Pages