John 1:11-13 (NIV) {Yohana 1:11-13}
19-07-2017
Believers are made children of God through faith in Jesus Christ...Tunafanywa kuwa wana wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo.
Mark 1:16-20 (NIV) {Marko 1:16-20}
18-07-2017
What is Jesus calling you to do? Yesu anakuita kufanya nini? {By Pr. P Chuwa}
2 Timothy 2:11-13 (NIV) {2Timotheo 2:11-13}
17-07-2017
Be committed in following Jesus...Mfuate Yesu kwa ukamilifu...{By Pr. P. Chuwa}
Psalm : 73:24-28, John 1:11-13, Jeremiah 1:17-19 (NIV) Zaburi 73:24-28, Yohana 1:11-13, Yeremia 1:17-19
16-07-2017
Depend on the Lord and he shall give you strength to carry on...Mtegemee Mungu naye atakuwezesha.. {By Pr. P. Chuwa}
2 Kings 6:18-23 NIV {2 Wafalme 6:18-23}
15-07-2017
Jesus told us to love our enemies and pray for them.. Yesu alituambia tuwapende maadui zetu na tuwaombee..{ By Pr. P. Chuwa}
Psalm 69:20 NIV {Zaburi 69:20}
14-07-2017
Let's care for others..Tuwajali watu wengine..{By Pastor P. Chuwa}
PROVERBS 17:23 NIV {MITHALI 17:23}
13-07-2017
Resist bribery..Pingana na Rushwa..{By Pr. P. Chuwa}
Deuteronomy 29:1-9 NIV {Kumbukumbu la Torati 29:1-9}
10-07-2017
Look out every day for the hand of God in your life. .. Tafuta kuuona mkono wa Mungu kila siku katika maisha yako. {By Pr. P Chuwa}
2 Corinthians 3:1-3 NIV {2 Wakorintho 3:1-3}
08-07-2017
Your life is also a letter...Maisha yako ni kama barua..{By Pr. P. Chuwa}
Job 22:21 NIV {Ayubu 22:21}
06-07-2017
Listen to God, follow his guidance and be blessed.. Msikilize Mungu na ufuate njia zake ubarikiwe. {By Pr. P. Chuwa}

Pages