Luke 5:17-26
09-10-2018
Jesus is Son of God with all authority..Yesu ni Mwana wa Mungu mwenye mamlaka yote. {Elder C. Swai}
Mathew 18:10-14
06-10-2018
We are responsible to care for children.. Tunawajibika kutunza watoto. {Pastor P. Chuwa}
Isaiah 8:16-18
05-10-2018
Ask God to bless and guide your family. Omba Mungu abariki na kuiongoza familia yako. {Pastor P. Chuwa}
2 John 1:4-5 (2 Yohana 1:4-5)
03-10-2018
Jesus says; Love one another. Yesu anasema; Pendaneni. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 19:13-15
02-10-2018
Jesus loves children. Yesu anapenda watoto. {Pastor P. chuwa}
Proverbs 1:7-9 (Methali 1:7-9)
01-10-2018
Children are encouraged to listen to their parents and to follow their advice.Watoto wanashauriwa kuwasikiliza na kutii wazazi wao. {Pastor P. Chuwa}
Psalm 103:8-13, 2 John 1:4-5, Matthew 18:1-10
30-09-2018
Jesu loves Children. Yesu apenda watoto. {Pastor P. chuwa}
Galatians 3:1-6
29-09-2018
We cannot be saved by following laws.Hatuwezi kuokolewa kwa kufuata sheria. {Pastor P. Chuwa}
Acts 1:21-26 (Matendo 1:21-26)
28-09-2018
Ask God's guidance before making major desicios. Omba msaada wa mungu kabla ya kufanya maamuzi ya muhimu. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 22:1-4 (Mithali 22:1-4)
27-09-2018
There is greatness in humbleness. Kuna kuinuliwa ukiwa mnyenyekevu. {Pastor P. Chuwa}

Pages