Ezra 10:4
22-06-2017
Let us know that we should be prepared to give our time, money and energy to build God’s kingdom...Unapaswa kuwa tayari kujenga Ufalme wa Mungu kwa njia ya muda na nguvu zako na sadaka zako..{By Pr. P. Chuwa}
EPHESIANS 5:8-14 {EFESO 5:8-14}
21-06-2017
We cannot earn our salvation by good works. Hatuwezi kupata wokovu kwa njia ya kutenda mema. {By Pr P. Chuwa}
Yohana 17:20-23 {John 17:20-23}
20-06-2017
Ni pale tu ambayo tutakuwa wamoja na Yesu Kristo ndiyo tutakapoweza kuzitenda kazi halisi za Mungu. .Only when we have truly become one with Jesus Christ, are we able to work the works of God...{By S.Jengo, Elder}
2 Wakorintho 4:8-10 {2 Corinthians 4:8-10}
19-06-2017
Yesu hakupata kushindwa wala hana mpango wa sisi tushindwe maishani. Jesus was never defeated and He has not planned for us to be defeated...{ By S. Jengo, Elder}
1 Wakorintho 12:11-13 {1 Corinthians 12:11-13}
16-06-2017
Hakuna Roho Mtakatifu wengi, ni mmoja tu.....yule aliyebeba nguvu halisi za Mungu..There are not two, three or five Spirits, there is only one! That is the Holy Spirit....one true anointing of God..{By S. Jengo, Elder}
1 Wakorintho 2:9 {1 Corinthians 2:9}
12-06-2017
Sasa ni wakati wetu wa kuvuna, ni wakati mzuri wa kila mtu kupata upenyo katika ulimwengu wa kiroho - It is harvest time! It is a dynamic, new breakthrough in the spirit world {By S.Jengo, Elder}
Marko 2:1-5 {Mark 2:1-5}
11-06-2017
Mwiite Mungu leo, asikie hamu na shauku  uliyo nayo juu yake ndani ya sauti yako..Cry out to God today and let Him hear the desperation in your voice and see it in your action.{By S. Jengo, Elder}
MARKO  3:14-15 {MARK 3:14-15}
10-06-2017
Anaowatafuta ni wale walio wanafunzi, yaani wale ambao wamemwamini na kumkubali Yesu Kristo na kujitoa kuitenda kazi yake pote walipo...Disciples are those who believe in, accept and take it upon themselves to spread the Gospel of Jesus Christ wherever they are.,{By S. Jengo, Elder}
2 Wakorintho 1:3-10 {2Corinthians 1:3-10}
08-06-2017
Je unapita katika gumu lolote? Una uchungu ndani yako na hakuna awezaye kukufariji? Mgeukie Roho Mtakatifu naye atakupa faraja isiyokwisha katika Jina la Yesu!..Are you so sorrowful that all human attempts at comforting you have failed? The Holy Spirit will reach out and comfort You today, in the name Jesus..{By S. Jengo, Elder}
Matendo 8:26-38 {Acts 8:26-38}
07-06-2017
Unataka Mungu akusaidie! Mungu anatafuta watu walio tayari kutii! ..Are you seeking God! God wants to help us, but He is looking for those who can say "Yes Lord"..{By S. Jengo, Elder}

Pages