Hebrews 4:14-16 (NIV)
20-04-2017
Through the death and resurrection of Jesus Christ we have free access to God...Kwa njia ya Kufa na Kufufuka kwake Yesu Kristo, alifungulia njia ya kumkaribia Mungu. {By Pastor P.Chuwa}
Matthew 28:11-15 (NIV)
19-04-2017
Many people have tried to disprove the resurrection of Jesus Christ. But there is much strong evidence that it is true...Mpaka leo watu wengi wanakanusha ukweli wa ufufuo. Lakini kuna ushahidi wa kutosha kwamba Yesu ndiye alifufuka kama mshindi. {By Pastor Chuwa}
Isaiah 25:9-10 (New International Version)
18-04-2017
Let us continue to trust in God every day. ..Tuendelea kumtegemea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. {By Pastor P Chuwa}
ISAIAH 25:9-10 (NIV)
17-04-2017
Let us trust in God everyday. Tuendelee kumtegemea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
EASTER SUNDAY: Psalm 117, Hebrews 4:14-16, Matthew 28:1-10 (NIV)
15-04-2017
Because Jesus rose again we who believe in Him will also rise again to Eternal Life..Na sisi ambao tunamtegemea tutakuwa washindi pia. Tutafufuka na kuishi maisha ya Milele mbinguni..{By Pastor P. Chuwa}
John 11:47-53(NIV)
14-04-2017
The message of the Gospel is very demanding. Will you follow Christ even when it is hard to do so? Sisi je! Tunatafuta ukweli au tunahitaji unafuu wa maisha ? Utamfuata Yesu hata kama ni ngumu? {By Pastor P. Chuwa}
Hebrews 9:1-20, Leviticus 16:15-22 (NIV)
13-04-2017
But Christ’s death once on the cross was sufficient to atone for the sins of the whole world..Yesu alikufa mara mmoja, na sadaka ya maisha yake ilitosha kulipa deni la dhambi ya watu wote ulimwenguni..{By Pastor P. Chuwa}
1 Timothy 1:12-17 (NIV)
12-04-2017
Think again about the wonderful message of Easter and trust in Jesus...Tafakari tena kuhusu ujumbe mzuri wa Pasaka na ukabidhi maisha yako kwa Yesu..{By Pastor P. Chuwa}
Hebrews 9:11-15 (NIV)
11-04-2017
Thank God that He loved you so much that He sent His only Son to die for you so that your sins can be forgiven...Mshukuru Mungu kwa sababu alikupenda sana na kumtoa Mwana wake wa kipekee, afe kwa ajili yako ili upatanishwe na Mungu mtakatifu...{By Pastor P. Chuwa}
Mark 11:15-19 (NIV)
10-04-2017
May God help us truly to worship Him in Spirit and truth.Mungu atusaidie kumwabudu katika Roho na Kweli. {By Pastor P Chuwa}

Pages