Matthew 17:14-18 (NIV)
03-06-2017
We can not see Jesus with our physical eyes but through the Holy Spirit Jesus is everywhere..Hatumwoni Yesu kwa macho ya binadamu lakini yupo. Kwa njia ya Roho Mtakatifu Yesu yupo kila mahali .{By Pr. P Chuwa}
DANIEL 9:4-9
02-06-2017
It is good to begin our prayers with praise to God and confessing our sins..Sisi tunapaswa kuanza sala zetu na toba na kumsifu Mungu..{By Pr Chuwa)
Matendo ya Mitume 12: 12-17 {Acts 12:12-17}
30-05-2017
Usipoteze muda kuomba kama ndani mwako huna imani ya kupokea..Don't waste time praying if you do not believe in receiving what you pray for..{By S. Jengo, Elder}
ZABURI 74:1-11; PSALM 74:1-11 (NIV)
26-05-2017
Kila safari ya maisha ina changamoto zake, ina fahari zake, na pia ina kuanguka! Ni lazima ujipange kupambana nazo..Every journey has its challenges, triumphs and failures. You must program your mind to weather the storms..{By S.Jengo, Elder}
KUTOKA 14:15-17; EXODUS 14:15-17 (NIV)
25-05-2017
Uwe na uhakika moyoni kuwa Mungu hataruhusu yanayokuzinga yakuzamishe njiani..Be assured in your heart that God will not let your current predicament drown you...{By Elder S. Jengo}
Isaiah 37:15-20; Luke 15:25-32 (NIV)
22-05-2017
Na kama baada ya kujipanga kote huko, unafika mbele zake bila mahitaji, basi usitarajie kupata kitu toka kwake. If you approach God, and your response is to ask God nothing, I am afraid you will leave empty handed..{By S. Jengo, Elder}
GENESIS 16:1-5 (NIV)
20-05-2017
When God's promise is seemingly delayed, some Christians do not have the strength of character to keep waiting on the Lord and holding on to His promise..Wakristo wengi hukosa uvumilivu wa kusubiri kudhihirika kwa mpango wa Mungu na kuishia kutafuta mpango mbadala..{By S. Jengo, Elder}
PSALM 106:7-9 (NIV)
18-05-2017
God reaches out to help a man for the sake of His name.....Mungu hunyoosha mkono wake kumsaidia mtu kwa ajili ya Jina lake. {By S. Jengo}
LUKE 19:17-20 (NIV)
17-05-2017
Only faith in the Name of Jesus and faith in the cleansing power of the Blood of Christ Jesus can save us....Ni imani katika Jina la Yesu, na imani kwa damu yake itakasayo, ndiyo inayoweza kutuokoa.{By S. Jengo, Elder}
JOHN 14:12 (NIV)
16-05-2017
There is yet a song that you can sing to God. God is willing to work with anyone who is willing to cooperate with Him..Mungu anaweza kumshirikisha yeyote kwenye mipango yake, ili mradi uwe tayari kushirikiana naye..{By S. Jengo, Elder}

Pages