Mark 13:24-32 NIV (Marko 13:24-32)
21-11-2017
Jesus will come for the second time to judge the world, what is your standing with Jesus? Yesu atarudi mara ya pili kuhukumu ulimwengu, Je uhusioano wako na Yesu ukoje?
1 Thessalonians 5:1-11 NIV (1Wathesalonike 5:1-11)
14-11-2017
Let us be ready to welcome Jesus when He comes again...Tuwe tayari kumpokea Bwana Yesu atakaporudi.
Hebrews 12:18-24 NIV (Waebrania 12:18-24)
10-11-2017
We are saved by Grace..Tunaokolewa kwa neema. {By Pr Chuwa}
Lamentations 3:40-42 NIV (Maombolezo 3:40-42)
09-11-2017
Let us see if we are truly living as God desires..Je! Tunaishi maisha yanaompendeza Mungu? {By Pr. P Chuwa}
PSALM 33:13-22,   MATTHEW 5:1-3, 1 PETER 1:13-17 NIV
05-11-2017
We should remember that our time on earth is like a pilgrimage to prepare us for Eternity in Heaven. Tukumbuke kwamba maisha hapa duniani ni kama safari ya kuelekea Mbinguni. {By Pr P. Chuwa}
2 Chronicles 24:1-8 NIV (2 Mambo ya Nyakati 24:1-8)
04-11-2017
Pray for God's purpose in you to be revealed. Mwombe Mungu akuonyeshe kusudi lake katika maisha yako. {By Pr. P Chuwa}
Lamentations 3:40-42
02-11-2017
Examine your ways and see if you have strayed from God's ways, and return. Chunguza njia zako uone kama umeiacha njia ya Mungu, uirejee.
LUKE 8:49-56 NIV (LUKA 8:49-56)
27-10-2017
Cast all your anxiety on him because he cares for you...Peleka mizigo yako kwa Yesu kwa kuwa anakujali.
Hebrews 11:1-5 NIV (Waebrania 11:1-5)
26-10-2017
Faith in action ....Imani katika matendo
James 2:14-20 NIV (Yakobo 2:14-20)
25-10-2017
Faith without deeds cannot save us. Imani bila matendo haiwezi kutokoa.

Pages