Matthew 11:20-24
08-08-2018
Obey the word of God. Utii neno la Mungu. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 11:1-7 ( Methali 11:1-7)
07-08-2018
Be honest and diligent in all you do. Kuwa mwaminifu na mwadilifu katika yote ufanyayo. {Pastor P Chuwa}
Mathew 5:17-20
04-08-2018
We cannot be saved by our actions. Hatuokolewi kwa matendo yetu. (Pastor P Chuwa)
Philippians 1:27-30 ( Wafilipi 1:27-30)
03-08-2018
With Jesus, we can overcome our mountains. Tukiwa na Yesu tunaweza kushinda matatizo yetu. {Pastor P Chuwa}
Psalm 19:7-14 (Zaburi 19:7-14)
02-08-2018
Let the word of God be your guiding light. Fanya neno la Mungu kuwa mwanga wa maisha yako. {Pastor P Chuwa}
1 Corinthians 1:26-31 (1Wakorintho 1:26-31)
01-08-2018
We need the power of the Holy Spirit to enable us to understand God. Tunahitaji nguvu ya roho mtakatifu kumfahamu Mungu. {Pastor P Chuwa}
Hebrews 13:17-19 (Waebrania 13:17-19)
31-07-2018
Respect those in authority. Waheshimu viongozi. {Pastor P Chuwa}
Luke 5:36-39
30-07-2018
We cannot be saved by following a set of laws of religion. Hatuwezi kuokolewa kwa kufuata sheria za dini. {Pastor P Chuwa}
2 Corinthians 2:5-11 (2Wakorintho 2:5-11)
28-07-2018
Forgive the offenders. Wasamehe wakosaji. {Pastor P Chuwa}
Micah 7:18-20
27-07-2018
Our God is merciful. Mungu wetu ni mwenye huruma. {Pastor P Chuwa}

Pages