Luke 6:43-45 NIV (Luka 6:43-45)
06-09-2017
Our words and actions say who we are....Maneno yetu na matendo yetu yanatutambulisha kuwa ni watu wa aina gani..{By Pr P. Chuwa}
Proverbs 12:22-23 NIV (Mithali 12:22-23)
05-09-2017
God detests lying ...Kusema uongo ni chukizo kwa Mungu.
2 Chronicles 20:20-21 NIV (2 NYAKATI 20:20-21)
04-09-2017
Think before you speak..Tupime maneno yetu kabla ya kuyatoa...{By Pr. P Chuwa}
Psalm  52,  Luke 6:43-45, Proverbs 10:31-32 NIV ( Zaburi  52,  Luka 6:43-45, Mithali 10:31-32)
03-09-2017
Lets be careful how we speak....Tuchunge ulimi wetu..{ By Pr. P. Chuwa}
Daniel 4:1-3 NIV
02-09-2017
God wants us to worship him only. Mungu wetu anatutaka tumwabudu yeye tu. {By Pr. P. Chuwa}
Jeremiah 9:13-16 NIV (Yeremia 9:13-16)
25-08-2017
God proclaims judgement upon the people because of their sins and rebellion..Mungu atawahukumu watu wake kutokana na uasi na dhambi zao..{By Pr. P Chuwa}
Romans 1:28-32 NIV (Warumi 1:20-32)
23-08-2017
When we mix with people who also engage in sinful behavior we can become immune and feel that we are OK..Tunapochangamana na watu wanaotenda dhambi, tunazoea na kuona ni kawaida..{By Pr. P Chuwa}
Jeremiah 3:21-25 NIV ( Yeremia 3:21-25)
22-08-2017
God calls us to repent our sins and return to Him...Mungu anaita tutubu dhambi zetu na tumrudie..{By Pr. P Chuwa}
Micah 6:9-16 NIV (Mika 6:9-16)
21-08-2017
God will punish those who go against his commandments.. Mungu ataawaadhibu wanaomwaasi...(By Pr. Prudence Chuwa)
Luke 20:18-26 NIV (Luka 20:18-26)
19-08-2017
Pharisees and Jewish leaders found Jesus' teachings difficult, what about you? Are you willing to trust his teachings?..Mafarisayo na viongozi wa kiyahudi hawayakubali mafundisho ya Yesu, wew je? Unakubali na kuamini mafundisho yake?...{By Pr. P. Chuwa}

Pages