Sat 31st Dec: Psalm 68:28-35, Luke 17:11-19, Psalm 109:26-31(NIV)
31-12-2016
By the Grace of God we have come to the end of another year...Kwa neema ya Mungu tumefika mwisho mwa mwaka.
Fri 30th Dec: Matthew 2:7-12 (NIV)
30-12-2016
The Magi showed great honour to Christ. They went a long way to find Him. They worshipped Him though He was only a baby...Mamajusi walikuwa na bidii kumtafuta Kristo. Walisafiri kutoka mbali. Waliabudu na kumsujudu pamoja na alikuwa mtoto mdogo.
Thur 29th Dec: Acts 8:1-3 (NIV)
29-12-2016
After Stephen the First Christian Martyr was killed the church suffered great persecution...Baada ya kuuwawa kwa Stephano, Mfia dini Mkristo wa kwanza, kanisa lilipata mateso sana.
Wed 28th Dec: Matthew 10:29-33 (NIV)
28-12-2016
God made the world and He cares for all His creation. God loves us and we are precious to Him. ...Mungu aliumba ulimwengu na anatunza uumbaji wake. Mungu anapenda kila kiumbe na hasa sisi wanaadamu.
Tues 27th Dec: Matthew 2:19-23 (NIV)
27-12-2016
God spoke to Joseph to guide him in his life. God spoke to him through and angel and through a dream to guide and warn him. ..Mungu aliongea na Yusufu kumwongoza na kumwonya. Mungu alitumia malaika na ndoto pia.
Mon 26th Dec; Psalm 119:17-24, Matthew 10:29-33, 1 Peter 4:12-19 (NIV)
26-12-2016
This letter was written about 60AD to Christians scattered in various provinces in the Middle East. ..Waraka huu uliandikwa na Mtume Petro mnamo 60 BK. Aliandikia Wakristo kule Asia ambao walipata mateso kwa ajili ya imani yao.
Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sun 25th Dec: Psalm 149, Matthew 2:7-12, Isaiah 9:2-7 (NIV)
24-12-2016
Happy Christmas. Today we celebrate the birth of our Saviour Jesus Christ..Heri ya Kristmasi. Leo tumesoma tabiri ya Nabii Isaya kuhusu Mesihi Yesu Kristo.
Sat 24th Dec: Psalm 148:1-6, Hebrews 2;11-16, John 1:1-5 (NIV)
24-12-2016
This evening we will gather together in church to remember the birth of our Lord Jesus Christ over 2000 years ago in a stable in Bethlehem. ....Leo jioni tutakusanyika pamoja kanisani kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu, zaidi ya miaka 2000 iliyopita kule Bethlehemu.
Isaiah 52:7 (NIV) Thur 22 Dec
22-12-2016
We all like to hear good news. These are words of encouragement to God’s people...Sisi sote tunapenda habari njema. Maneno haya ni maneno ya kututia moyo watu wa Mungu.

Pages