1 John 2:18-29 (1Yohana 2:18-29)
23-10-2018
Study the Bible so you may not be deceived. Chunguza maandiko ya Biblia ili usidanganywe. {Pastor P. CHuwa}
John 12:35-36 (Yohana 12:35-36)
22-10-2018
Jesus is the light of the world, with him within, you will not walk in the dark. Yesu ni nuru ya ulimwengu, akiwa ndani yako, hutatembea gizani. {Pastor P. Chuwa}
1 Samuel 13:8-14
19-10-2018
Pray that God gives you the patience to wait for his promise. Omba Mungu akupe subira ukingoja ahadi zake. {Elder C. Swai}
Hebrews 4:1-4 (Waebrania 4:1-4)
18-10-2018
To trust and obey God, you need the help of the Holy Spirit. Kuwa na Imani na utii kwa Mungu, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. {Pastor P. Chuwa}
Matthew 22:1-14
17-10-2018
Many are invited, but few are chosen in the Kingdom of God. Wengi wamekaribishwa lakini wachache wamechaguliwa katika Ufalme wa Mungu. {Pastor P. Chuwa}
Proverbs 1:20-23 (Mithali 1:20-23)
15-10-2018
Seek wisdom through the word of God. Tafuta hekima kupitia neno la Mungu. {Pastor P Chuwa}
John 5:1-9 (Yohana 5:1-9)
12-10-2018
Trust Jesus fully. Mwamini Yesu bila mashaka yoyote. {Pastor P. Chuwa}
John 9:24-34 (Yohana 9:24-34)
11-10-2018
Pray that God opens your eyes to see the truth...Omba Mungu akufungue macho yako ya kiroho uone ukweli. {Pastor P. Chuwa}
Acts 3:1-10 (Matendo 3:1-10)
10-10-2018
Thank God for all the many blessings received. Mshukuru Mungu kwa baraka nyingi unazopokea kutoka kwake. {Pastor P Chuwa}
Luke 5:17-26
09-10-2018
Jesus is Son of God with all authority..Yesu ni Mwana wa Mungu mwenye mamlaka yote. {Elder C. Swai}

Pages